ogólne

Kontroluje ogólne wrażenia wizualne darktable.

język interfejsu
Ustawia język interfejsu użytkownika. Domyślny język systemu oznaczony jest jako * (wymaga restartu).
motyw
Ustawia motyw interfejsu użytkownika. Poza wszelkimi względami estetycznymi, zalecanym kolorem interfejsu do oceny koloru jest średni szary. Na percepcję wzrokową wpływa jasność otoczenia, a niska jasność interfejsu użytkownika powoduje wszelkiego rodzaju iluzje. Używanie ciemnego interfejsu do retuszowania zdjęć może zatem prowadzić do nadmiernego retuszowania (nadużywanie kontrastu i nasycenia) oraz do zbyt ciemnego zdjęcia po wydrukowaniu. Dlatego zdecydowanie zaleca się użycie jednego z “szarych” motywów do retuszowania, ponieważ są one zaprojektowane tak, aby interfejs użytkownika był zbliżony do średniego szarego (domyślnie “darktable”).
preferuj wydajność nad jakość
Włącz tę opcję, aby renderować miniatury i podglądy w niższej jakości. Zwiększa to szybkość renderowania czterokrotnie i jest przydatne podczas pracy na wolniejszych komputerach (domyślnie wyłączone). Poprawia to również wydajność renderowania obrazu pokazu slajdów.
użyj systemowego rozmiaru czcionki
Określa rozmiar czcionki zdefiniowany przez system. Jeśli jest ona odznaczona, możesz wprowadzić niestandardowy rozmiar czcionki w polu poniżej (domyślnie włączone).
rozmiar czcionki w punktach
Jeśli opcja “użyj systemowego rozmiaru czcionki” jest wyłączona, określa rozmiar czcionki (w punktach) dla darktable. Rozmiar czcionki jest natychmiast zmieniany.
DPI kontrolek GUI i tekstu
Dostosowuje globalną rozdzielczość GUI, aby przeskalować kontrolki, przyciski, etykiety itp. Zwiększ, aby powiększyć GUI, zmniejsz, aby zmieścić więcej zawartości w oknie. Ustaw na -1, aby użyć zdefiniowanej przez system rozdzielczości globalnej. W większości systemów domyślna wartość to 96 DPI. (wymaga restartu)

🔗Modyfikacja tematu CSS

Oprócz wybrania gotowego motywu możesz zastosować również dodatkowe własne zapisy CSS, aby poprawić wygląd i działanie darktable. Do tego celu służy pole tekstowe.

Po zakończeniu wprowadzania poprawek CSS kliknij przycisk „zapisz CSS i zastosuj”. Spowoduje to zapisanie twojego CSS w pliku ($HOME/.config/darktable/user.css) i natychmiastowe zastosowanie go do bieżącej sesji darktable.

Jeśli Twoje zmiany powodują jakiekolwiek problemy, możesz odznaczyć pole wyboru „zmodyfikuj wybrany motyw za pomocą CSS poniżej”. Spowoduje to natychmiastowe przywrócenie motywu podstawowego, ale pozostawi twoje poprawki w edytorze, dzięki czemu będziesz mógł je ponownie edytować i spróbować ponownie. Po prostu naciśnij ponownie „zapisz CSS i zastosuj”, gdy będziesz gotowy do ponownej próby. Spowoduje to automatyczne ponowne zaznaczenie pola wyboru „zmodyfikuj wybrany motyw za pomocą poniższych poprawek CSS” i zastosowanie nowego arkusza stylów.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z darktable, powróć do tej opcji i odznacz ją, aby mieć pewność, że nie zostały one spowodowane twoimi zmianami.

Jeśli chcesz zrozumieć, jak zbudowane są motywy darktable, radzimy zajrzeć do pliku $DARKTABLE/share/darktable/themes/darktable.css, aby uzyskać więcej informacji ($DARKTABLE to katalog instalacyjny darktable). Możesz także użyć narzędzia Gtk Inspector do analizy istniejącego układu.

translations