wyjściowy profil koloru

Ustawia profil wyjścia dla eksportu oraz sposób odwzorowania barw dla mapowania przejścia pomiędzy przestrzeniami barwnymi.

darktable posiada predefiniowane profile sRGB, Adobe RGB, XYZ oraz liniowego RGB. Dodatkowe profile możesz dostarczyć i zapisać w $DARKTABLE/share/darktable/color/out i $HOME/.config/darktable/color/out ($DARKTABLE oznacza katalog instalacyjny darktable, a $HOME – twój katalog domowy).

Wyjściowy profil koloru można także określić w module eksportu.

🔗kontrolki modułu

profil eksportu
Profil renderowania wyjścia/eksportu. Opcja może zostać wybrana tylko wtedy, gdy używamy LittleCMS2 do stosowania wyjściowego profilu koloru (może to zostać zmienione w ustawienia > przetwarzanie). Jeśli korzystasz z wewnętrznego renderingu darktable, ta opcja jest ukryta. Zob. również profil eksportu.
profil eksportu
Profil, który ma zostać użyty do renderowania dla wyjścia/eksportu. Dane profilu zostaną osadzone w pliku wyjściowym (jeśli wspiera to format tego pliku), umożliwiając innym aplikacjom poprawną interpretację kolorów. Ponieważ nie wszystkie programy rozpoznają profile barwne, zalecamy pozostanie przy sRGB, chyba że jesteś świadomy wszystkich konsekwencji zmiany tego parametru.

translations