manager masek

Zarządza wszystkimi maskami i kształtami bieżącego obrazu.

mask manager

Za pomocą tego modułu można tworzyć, zmieniać nazwy, edytować i usuwać kształty. Możesz dodawać kształty i usuwać kształty z maski, grupować kształty i łączyć je za pomocą operatorów zestawu.

W górnej linii panelu menedżera masek znajdują się przyciski, za pomocą których można tworzyć nowe kształty. Są one takie same jak w interfejsie maski wektorowej w modułach przetwarzających.

Panel pod tymi przyciskami wyświetla listę wszystkich masek i poszczególnych kształtów, zdefiniowanych dla bieżącego obrazu.

Grupy kształtów tworzące maskę wyświetlane są z nagłówkiem w postaci „grp <nazwa_modułu>” wskazującym moduł, w którym są używane, z kształtami składowymi wymienionymi poniżej. Po liście grup masek znajduje się lista wszystkich indywidualnych kształtów, które zostały wygenerowane w kontekście bieżącego obrazu. Jeśli kształt jest używany przez jakiekolwiek maski, jest to oznaczone symbolem po prawej stronie nazwy kształtu.

🔗kształty

Grupy kształtów tworzące maskę są wyświetlane z nagłówkiem w postaci „grp <nazwa_modułu>” wskazującym moduł, w którym są używane, z kształtami składowymi wymienionymi poniżej. Po liście grup masek znajduje się lista wszystkich indywidualnych kształtów, które zostały wygenerowane w kontekście bieżącego obrazu. Jeśli kształt jest używany przez jakiekolwiek maski, jest to oznaczone symbolem po prawej stronie nazwy kształtu.

Kliknij nazwę kształtu, aby wyświetlić wybrany kształt na kanwie obrazu ze wszystkimi jego kontrolkami, umożliwiającymi edycję właściwości tylko tego kształtu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wielu nakładających się kształtów w masce, co utrudnia wybranie właściwego za pomocą myszy. Podobnie, jeśli wybierzesz kształt na ekranie z kontrolek maski modułu przetwarzającego, kształt ten zostanie wybrany w menedżerze masek.

Kliknij PPM nazwę kształtu, aby wyświetlić menu zawierające opcje usunięcia bieżącego kształtu lub usunięcia wszystkich nieużywanych obecnie kształtów.


Uwaga: darktable zachowuje wszystkie kształty, które kiedykolwiek zostały zdefiniowane dla bieżącego obrazu, chyba że wyraźnie je usuniesz. Jeśli zdecydujesz się dołączyć historię wywoływania podczas eksportowania obrazu, wszystkie zdefiniowane kształty zostaną wyeksportowane z obrazem. Pamiętaj, że jeśli lista kształtów jest bardzo długa, miejsce wymagane do przechowywania tych kształtów może przekraczać limit rozmiaru niektórych formatów plików. Może to spowodować niepowodzenie tworzenia tagu XMP podczas eksportu.


🔗maski i grupy

Maski są konstruowane przez dodanie do obrazu grupy kształtów w kolejności, w jakiej są wymienione (od góry do dołu). Każdy kształt dostosowuje istniejącą maskę za pomocą jednego z czterech logicznych operatorów zestawów (patrz poniżej). Ponieważ kolejność jest ważna, możliwe jest również przesuwanie kształtów w górę i w dół listy.

Kliknij nazwę grupy w menedżerze masek, aby rozwinąć tę grupę, wyświetlając listę jej kształtów składowych. Odpowiednie kształty zostaną pokazane na środkowym obrazie. Podobnie, jeśli zdecydujesz się pokazać maskę z modułu przetwarzania, odpowiednia grupa zostanie rozwinięta w menedżerze masek.

Kliknij PPM nazwę grupy, aby wyświetlić menu z opcjami dodawania nowych lub istniejących kształtów do grupy lub czyszczenia nieużywanych kształtów. Możesz także usunąć grupę.

Kliknij PPM dowolny z kształtów składowych, aby kontrolować, w jaki sposób ten kształt wpływa na ogólną maskę grupy:

usuń z grupy
Usuwa kształt z bieżącej maski.
użyj odwróconego kształtu
Odwraca biegunowość wybranego kształtu.
tryb
Określa sposób interakcji tego kształtu z poprzednią maską, ustawiając jeden z czterech operatorów zestawu, zdefiniowanych poniżej.
przenieś w górę/w dół
Przenosi kształt w górę lub w dół listy.

Możesz także tworzyć własne grupy, korzystając z istniejących kształtów, wybierając kształty, które chcesz zgrupować, klikając je PPM i wybierając „zgrupuj formy”.

🔗operatory

Operatory służą do definiowania sposobu łączenia zgrupowanych kształtów. W poniższych przykładach użyjemy maski, która łączy gradient, po którym następuje ścieżka, aby zademonstrować efekt każdego operatora zbioru zastosowanego do kształtu ścieżki.

gradient path

Zgodnie z konwencją mówimy, że piksel jest „wybrany” w masce lub kształcie, jeśli ma krycie większe niż zero.

suma
Jest to domyślny operator zbioru i jest przedstawiany przez symbol union-icon po lewej stronie nazwy kształtu. Kształt jest dodawany do istniejącej maski w taki sposób, że wynikowa maska zawiera piksele albo zaznaczone w istniejącej masce, albo w dodanym kształcie. W nakładających się obszarach przyjmuje się maksymalną wartość:

union

przecięcie
Ten operator zbioru jest przedstawiony przez symbol intersection-icon po lewej stronie nazwy kształtu. Kształt jest dodawany do istniejącej maski w taki sposób, że wynikowa maska zawiera tylko piksele wybrane w zarówno istniejącej masce, jak i dodanym kształcie. W nakładających się obszarach stosowana jest wartość minimalna. W podanym przykładzie używamy tego operatora do „odciskania” ścieżki gradientem:

intersection

różnica
Ten operator zbioru jest przedstawiony przez symbol difference-icon po lewej stronie nazwy kształtu. W obszarze niezachodzącym na siebie istniejąca maska pozostaje niezmieniona. W wynikowej masce piksele są wybierane tylko wtedy, gdy są zaznaczone w istniejącej masce, ale nie w dodanym kształcie. Ten operator zbioru można wybrać, jeśli chcesz „wyciąć” region z istniejącego zaznaczenia:

difference

wykluczenie
Ten operator zbioru jest przedstawiony przez symbol exclusion-icon po lewej stronie nazwy kształtu. Maska wynikowa zaznacza wszystkie piksele, które są zaznaczone w istniejącej masce, ale nie w dodanym kształcie lub odwrotnie. Jest to równoznaczne z różnicą symetryczną (XOR):

exclusion

translations