darktable-generate-cache

Plik binarny darktable-generate-cache aktualizuje pamięć podręczną miniatur darktable. Wywołaj ten program, aby wygenerować wszystkie brakujące miniatury w tle, gdy komputer jest bezczynny.

darktable-generate-cache może być wywołane z następującymi parametrami linii poleceń:

darktable-generate-cache
       [-h, --help]
       [--version]
       [--min-mip <0-8>] [-m, --max-mip <0-8>]
       [--min-imgid <N>] [--max-imgid <N>]
       [--core <opcje darktable>]

Wszystkie parametry są opcjonalne. darktable-generate-cache, wywołane bez parametrów, używa rozsądnych wartości domyślnych.

-h, --help
Wyświetla informację pomocy i kończy działanie.
--version
Wyświetla informacje o prawach autorskich oraz wersji i kończy działanie.
--min-mip <0-8>, -m, --max-mip <0-8>
darktable może przechowywać miniatury z maksymalnie ośmioma różnymi wartościami rozdzielczości dla każdego obrazu. Te parametry określają maksymalną rozdzielczość do wygenerowania (domyślnie w zakresie 0-2). Zwykle nie ma potrzeby generowania tutaj wszystkich możliwych rozdzielczości - brakujące zostaną automatycznie wygenerowane przez darktable w momencie, gdy będą potrzebne. Gdy zostaniesz poproszony o wygenerowanie wielu rozdzielczości naraz, obrazy o niższej rozdzielczości są szybko próbkowane w dół od obrazu o najwyższej rozdzielczości.
--min-imgid <N>, --max-imgid <N>
Określa zakres wewnętrznych identyfikatorów obrazów z bazy danych, nad którymi należy pracować. Jeśli nie zostanie podany żaden zakres, darktable-generate-cache przetworzy wszystkie obrazy.
--core <opcje darktable>
Wszystkie parametry wiersza poleceń następujące po --core są przekazywane do jądra darktable i obsługiwane jako parametry standardowe. Zobacz opis komendy darktable dla uzyskania szczegółowego opisu.

translations