zmienne

darktable wspiera podstawianie zmiennych w części modułów i ustawień. Takimi obszarami są na przykład:

🔗dostępne zmienne

Dostępne są poniższe zmienne, choć niektóre mogą nie być dostępne w pewnych kontekstach:

$(ROLL_NAME)        rolka filmu zdjęcia wejściowego
$(FILE_FOLDER)       folder zdjęcia wejściowego
$(FILE_NAME)        nazwa pliku wejściowego (bez rozszerzenia)
$(FILE_EXTENSION)     rozszerzenie pliku wejściowego
$(ID)           identyfikator zdjęcia
$(VERSION)         numer wersji duplikatu
$(VERSION_IF_MULTI)    to samo, co $(VERSION), ale zwraca null, jeśli istnieje tylko jedna wersja
$(VERSION_NAME)      nazwa wersji z metadanych
$(SEQUENCE)        numer kolejny w zadaniu eksportu
$(SENSOR_WIDTH)      szerokość RAW w pikselach przed kadrowaniem
$(SENSOR_HEIGHT)      wysokość RAW w pikselach przed kadrowaniem
$(RAW_WIDTH)        szerokość RAW w pikselach po kadrowaniu
$(RAW_HEIGHT)       wysokość RAW w pikselach po kadrowaniu
$(CROP_WIDTH)       szerokość w pikselach na końcu kolejki przetwarzania, ale przed zmianą rozmiaru w eksporcie
$(CROP_HEIGHT)       wysokość w pikselach na końcu kolejki przetwarzania, ale przed zmianą rozmiaru w eksporcie
$(EXPORT_WIDTH)      szerokość w pikselach na końcu kolejki przetwarzania po zmianie rozmiaru w eksporcie
$(EXPORT_HEIGHT)      wysokość w pikselach na końcu kolejki przetwarzania po zmianie rozmiaru w eksporcie
$(MAX_WIDTH)        maksymalna szerokość, wprowadzona w module eksportu
$(MAX_HEIGHT)       maksymalna wysokość, wprowadzona w module eksportu
$(YEAR)          rok eksportu
$(MONTH)          miesiąc eksportu
$(DAY)           dzień eksportu
$(HOUR)          godzina eksportu
$(MINUTE)         minuta eksportu
$(SECOND)         sekunda eksportu
$(EXIF_YEAR)        rok Exif
$(EXIF_MONTH)       miesiąc Exif
$(EXIF_DAY)        dzień Exif
$(EXIF_HOUR)        godzina Exif
$(EXIF_MINUTE)       minuta Exif
$(EXIF_SECOND)       sekunda Exif
$(EXIF_ISO)        wartość ISO
$(EXIF_EXPOSURE)      przesłona Exif
$(EXIF_EXPOSURE_BIAS)   korekta ekspozycji Exif
$(EXIF_APERTURE)      przesłona Exif
$(EXIF_FOCAL_LENGTH)    ogniskowa Exif
$(EXIF_FOCUS_DISTANCE)   odległość przedmiotowa Exif
$(LONGITUDE)        długość geograficzna
$(LATITUDE)        szerokość geograficzna
$(ELEVATION)        wysokość npm
$(STARS)          ocena gwiazdkowa (tekst)
$(RATING_ICONS)      ocena gwiazdkowa (znaki gwiazdek)
$(LABELS)         kolorowe etykiety (tekst)
$(LABELS_ICONS)      kolorowe etykiety (znaki kolorowych kropek)
$(LABELS_COLORICONS)    kolorowe etykiety (kolorowe ikonki)
$(MAKER)          producent aparatu
$(MODEL)          model aparatu
$(LENS)          obiektyw
$(TITLE)          tytuł z metadanych
$(DESCRIPTION)       opis z metadanych
$(CREATOR)         twórca z metadanych
$(PUBLISHER)        wydawca z metadanych
$(RIGHTS)         prawa z metadanych
$(TAGS)          lista etykiet (Xmp.dc.Subject)
$(CATEGORYn(category))   nazwa etykiety n-tego poziomu [0,9] wybranej kategorii bądź znacznika
$(SIDECAR_TXT)       zawartość tekstowego pliku pobocznego (jeśli istnieje)
$(PICTURES_FOLDER)     folder zdjęć
$(HOME)          folder domowy
$(DESKTOP)         folder pulpitu
$(OPENCL_ACTIVATED)    czy aktywowano OpenCL
$(USERNAME)        nazwa użytkownika w systemie operacyjnym
$(NL)           znak nowej linii
$(JOBCODE)         wewnętrzny kod bieżącego zadania

🔗zamiana łańcuchów znaków

Wszystkie zmienne wspierają podstawową zamianę łańcuchów znakowych, inspirowaną językiem powłoki bash, jednak różnią się w szczegółach.

Wszystkie wzorce traktowane są jako proste porównania łańcuchów znakowych. Wyrażenia regularne nie są wspierane.

Poniżej znajduje się lista funkcji zamieniających łańcuchy znakowe, gdzie ‘var’ jest jedną ze zmiennych, opisanych poniżej:

$(zmienna-default)        Jeśli zmienna jest pusta, zwraca „default".

$(zmienna+alt_wartość)      Jeśli zmienna ma wartość, zwraca „alt_wartość", w przeciwnym razie pusty łańcuch.

$(zmienna:offset)        Zwraca zmienną od pozycji offset.
                 Jeśli offset jest ujemny, liczy pozycję od końca łańcucha.

$(zmienna:offset:dl)       Zwraca zmienną o maksymalnej długości dl, począwszy od pozycji offset.
                 Jeśli offset jest ujemny, dl liczona jest od końca zmiennej.
                 Jeśli dl jest ujemna, wskazuje koniec wyniku,
                 licząc od końca zmiennej, a nie faktyczną długość.

$(zmienna#wzor)         Usuwa „wzor" z początku zmiennej.

$(zmienna%wzor)         Usuwa „wzor" z końca zmiennej.

$(zmienna/wzor/zamiennik)    Zamienia pierwsze wystąpienie „wzoru” w zmiennej na „zamiennik”.
                 Jeśli „zamiennik” jest pusty, „wzór” zostanie usunięty.

$(zmienna//wzor/zamiennik)    Zamienia wszystkie wystąpienia „wzoru” w zmiennej na „zamiennik”.
                 Jeśli „zamiennik” jest pusty, „wzór” zostanie usunięty.

$(zmienna/#wzor/zamiennik)    Jeśli zmienna zaczyna się „wzorem”, to „wzór” zostanie zastąpiony „zamiennikiem”.

$(zmienna/%wzor/zamiennik)    Jeśli zmienna kończy się „wzorem”, to „wzór” zostanie zastąpiony „zamiennikiem”.

$(zmienna^)           Zamienia pierwszy znak zmiennej na dużą literę.

$(zmienna^^)           Zamienia wszystkie znaki zmiennej na duże litery.

$(zmienna,)           Zamienia pierwszy znak zmiennej na małą literę.

$(zmienna,,)           Zamienia wszystkie znaki zmiennej na małe litery.

translations