edytor metadanych

Umożliwia edycję metadanych wybranych zdjęć.

Metadane to dowolny tekst (tytuł, opis, twórca, wydawca, prawa itp.), który opisuje twoje obrazy.

🔗kontrolki modułu

pola wprowadzania metadanych
Dla każdego elementu metadanych wyświetlane jest osobne pole. Przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przewijania myszą, aby zwiększyć wysokość pola. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby wstawić nowy wiersz. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować dowolny tekst wprowadzony w bieżącym polu metadanych do wybranych obrazów. Kliknij dwukrotnie etykietę pola, aby usunąć zawartość tego pola.
zastosuj
Stosuje nowe ustawienia z pól wprowadzania metadanych do wybranych obrazów.
przycisk reset
Usuwa istniejące metadane z wybranych obrazów.

🔗preferencje

Opcja „ustawień…” w menu presetów otwiera okno dialogowe, w którym można skonfigurować sposób obsługi metadanych w darktable. Dla każdego elementu metadanych dwa pola wyboru pozwalają ograniczyć sposób obsługi metadanych:

widoczne
Pokazuje lub ukrywa to pole metadanych. Ukryte pola nie są nigdzie wyświetlane w darktable i nie są uwzględniane w eksportowanych obrazach.
prywatne
Zachowuje to pole metadanych jako prywatne. Prywatne pola są wyświetlane w darktable, ale nie są uwzględniane w eksportowanych obrazach.

Pola z obiema opcjami niezaznaczonymi są wyświetlane w darktable i zawarte w eksportowanych obrazach.

translations