ekspozycja

Zwiększa lub zmniejsza całościową jasność obrazu.

Moduł posiada dwa tryby pracy:

ręczny
Ustawia ręcznie ekspozycję, korektę poziomu czerni oraz próg odcinania.
auto (tylko zdjęcia RAW)
Dla automatycznego ustawienia ekspozycji wykorzystuje histogram zdjęcia. Darktable automatycznie ustawia kompensację ekspozycji, wymaganą dla przesunięcia wybranego percentyla do wybranego docelowego poziomu (zob. definicje poniżej). Tryb jest szczególnie użyteczny do automatycznej zmiany wielu zdjęć na podobną ekspozycję. Typowym przykładem użycia trybu automatycznego jest deflickering zdjęć time-lapse.

🔗kontrolki modułu

tryb
Wybierz tryb operacji (automatyczny/ręczny).
skompensuj ekspozycję aparatu (tryb ręczny)
Automatycznie usuwa korektę ekspozycji z aparatu (braną z danych Exif obrazu).
ekspozycja (tryb ręczny)
Zwiększa (w prawo) lub zmniejsza (w lewo) wartość ekspozycji (EV).
próg odcinania (tryb ręczny)
Określa procent jasnych wartości do odcięcia podczas obliczania ekspozycji i korekty poziomu czerni. Użyj próbnika do pobrania fragmentu zdjęcia, użytecznego do obliczeń.
percentyl (tryb automatyczny)
Określa lokalizację na histogramie dla użycia do automatycznej korekty ekspozycji. Wartość percentyla 50% określa pozycję na histogramie, dla której 50% wartości pikseli znajduje się powyżej i 50% poniżej tej wartości ekspozycji.
docelowy poziom (tryb automatyczny)
Określa docelowy poziom automatycznej korekty ekspozycji (EV) względem punktu bieli aparatu.
korekta poziomu czerni (tryb ręczny i automatyczny)
Dostosowuje punkt czerni dla przywrócenia ujemnych wartości RGB.

Uwaga: Nie używaj korekty poziomu czerni dla zagęszczenia czerni, ponieważ może to wyciąć z gamutu kolory sąsiednie poprzez wygenerowanie ujemnych wartości RGB. Może to powodować problemy w modułach znajdujących się dalej w kolejce przetwarzania. Jeśli chcesz wzmocnić czernie, skorzystaj zamiast tego z krzywej mapowania tonów. Możesz na przykład użyć suwaka względnej ekspozycji czerni modułu krzywej filmowej rgb lub bardziej zaakcentować wierzchołek krzywej w module krzywej bazowej.


translations