rolka filmu

Rolka filmu może być użyta do szybkiego przełączania się pomiędzy zdjęciami w widoku ciemni. Pokazane zdjęcia są tymi samymi, co wyświetlane w widoku stołu podświetlanego i definiowane poprzez aktualnie wybraną kolekcję.

filmstrip

Panel rolki filmu może być włączany i wyłączany poprzez Ctrl-F. Jego wysokość można regulować, klikając i przeciągając górny brzeg.

U poruszaj się po obrazach na rolce filmu, przewijając myszą. W ciemni możesz zmienić aktualnie przetwarzane zdjęcie, klikając inne zdjęcie na rolce.

W ciemni aktualnie przetwarzany obraz jest wybierany i podświetlany. Najedź myszą na inne zdjęcie na rolce filmowej, aby je zaznaczyć (aby działać na nim za pomocą skrótu klawiaturowego) bez zmiany aktualnie przetwarzanego zdjęcia.

Jeśli chcesz zaznaczyć wiele obrazów na rolce filmowej, użyj kombinacji Alt+klik, aby zaznaczyć pierwszy obraz, a następnie Ctrl+klik, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie kolejnych obrazów, lub Shift+klik, aby wybrać zakres obrazów.

Do wybierania obrazów na rolce filmowej lub wykonywania działań na wybranych zdjęciach dostępne są następujące skróty:

Ctrl+A     zaznacza wszystkie obrazy na rolce filmu
Ctrl+Shift+A  usuwa zaznaczenie wszystkich obrazów
Ctrl+I     odwraca bieżące zaznaczenie

F1 – F5    przełącza kolorowe etykiety (czerwoną, żółtą, zieloną, niebieską, fioletową)
0 – 5     usuwa/zmienia ocenę obrazu
R       odrzuca obraz
Ctrl+D     duplikuje obraz
Ctrl+C     kopiuje pełną historię
Ctrl+V     wkleja całość skopiowanej historii
Ctrl+Shift+C  selektywnie kopiuje historię
Ctrl+Shift+V  selektywnie wkleja skopiowaną historię

Więcej informacji na temat funkcji kopiowania i wklejania można znaleźć w dokumentacji modułu historii stołu podświetlanego.

translations