różne

🔗interfejs

sortuj wbudowane presety jako pierwsze
Wybierz sposób sortowania menu presetów. Jeśli ta opcja jest włączona, wbudowane presety są wyświetlane jako pierwsze. Jeśli opcja jest wyłączona, ustawienia użytkownika są wyświetlane jako pierwsze (domyślnie włączone).
rolka myszy domyślnie przewija moduły w panelach bocznych
Po włączeniu kółko myszy domyślnie przewija panele boczne, a Ctrl+Alt+kółko przewija pola wprowadzania danych. Po wyłączeniu to zachowanie jest odwracane (domyślnie wyłączone).
zawsze wyświetlaj paski przewijania paneli
Określa, czy paski przewijania panelu powinny być zawsze widoczne, czy aktywowane tylko w zależności od zawartości panelu (domyślnie włączone). (wymaga restartu)
pozycja modułu analizy obrazu
Określa, czy moduł analizy obrazu wyświetlać w lewym czy prawym panelu (domyślnie w prawym). (wymaga restartu)
sposób pobierania profilu monitora
Ta opcja pozwala użytkownikowi zmusić darktable do użycia określonej metody w celu uzyskania bieżącego profilu wyświetlania dla zarządzania kolorami. Przy domyślnym ustawieniu „wszystkie”, darktable wybierze zapytanie o xatom serwera wyświetlania X lub usługę systemu kolorów. Możesz ustawić tę opcję na „xatom” lub „colord”, aby wymusić określoną metodę, jeśli obie metody dają różne wyniki. Możesz uruchomić plik binarny darktable-cmstest, aby sprawdzić podsystem zarządzania kolorami.

🔗etykiety

pomiń hierarchię w prostych listach etykiet
Podczas eksportowania obrazów wszelkie etykiety hierarchiczne są również dodawane jako prosta lista znaczników niehierarchicznych, aby były widoczne dla innych programów. Gdy ta opcja jest zaznaczona, darktable uwzględni tylko ostatnią część hierarchii i zignoruje resztę. Zatem foo|bar|baz doda tylko baz.
wyłącz automatyczne uzupełnianie
Uzupełnianie wpisu jest przydatne dla tych, którzy wprowadzają tagi wyłącznie za pomocą klawiatury. Dla innych zakończenie wpisu może być kłopotliwe (domyślnie wyłączone). (wymaga restartu)

🔗skróty klawiszowe dla wielu instancji

Możliwe jest tworzenie wielu instancji wielu modułów produkcyjnych. W tym scenariuszu nie zawsze jest oczywiste, która instancja ma być kontrolowana za pomocą skrótów klawiaturowych. Poniższe opcje sterują regułami, które są stosowane (w kolejności), aby zdecydować, do których instancji modułu mają być zastosowane skróty klawiszowe.

Te reguły obowiązują również przy klikaniu i przeciąganiu modułu analizy obrazu w celu zmiany ekspozycji.

preferuj rozwinięte instancje
Jeśli instancje modułu są rozwinięte, zignoruj zwinięte instancje (domyślnie wyłączone).
preferuj włączone instancje
Po zastosowaniu powyższej reguły, jeśli pozostałe instancje modułu są aktywne, zignoruj instancje nieaktywne (domyślnie wyłączone).
preferuj niezamaskowane instancje
Po zastosowaniu powyższych reguł, jeśli pozostałe instancje modułu są niezamaskowane, zignoruj instancje zamaskowane (domyślnie wyłączone).
kolejność wybierania
Po zastosowaniu powyższych reguł zastosuj skrót do pierwszej lub ostatniej pozostałej instancji (domyślnie „ostatnia instancja”).

🔗widok mapy / geolokalizacji

pokazuj lokalizację zdjęcia w czytelniejszy sposób
pokaż bardziej czytelną reprezentację lokalizacji geograficznej w module informacji o obrazie (domyślnie włączone).

🔗widok pokazu slajdów

opóźnienie między zdjęciami w pokazie slajdów
Liczba sekund przed wyświetleniem następnego obrazu (domyślnie 5) w widoku pokazu slajdów.

translations