diversen

🔗interface

sorteer de ingebouwde voorkeuren eerst
kies hoe het menu met voorinstellingen wordt gesorteerd. Als deze optie is ingeschakeld, worden eerst de ingebouwde voorinstellingen weergegeven. Als de optie is uitgeschakeld, worden eerst gebruikersvoorinstellingen weergegeven (standaard aan).
muiswiel schuift standaard het zijpaneel van de module
Indien ingeschakeld, scrollt het muiswiel standaard door zijpanelen en Ctrl+Alt+wiel scrollt door gegevensinvoervelden. Indien uitgeschakeld, is dit gedrag omgekeerd (standaard uitgeschakeld).
toon altijd de schuifbalken
Bepaalt of de schuifbalken van het paneel altijd zichtbaar moeten zijn of alleen moeten worden geactiveerd, afhankelijk van de inhoud van het paneel (standaard aan). (heeft een herstart nodig)
positie van de scopes-module
Kies of je de module scopes in het linker- of rechterdeelvenster wilt weergeven (standaard rechts). (heeft een herstart nodig)
te gebruiken methode om het displayprofiel te verkrijgen
Met deze optie kan de gebruiker darktable dwingen een specifieke methode te gebruiken om het huidige weergaveprofiel voor kleurbeheer te verkrijgen. In de standaardinstelling “alles” zal darktable ervoor kiezen om de xatom van de X-displayserver of de colord-systeemservice op te vragen. Je kan deze optie instellen op “xatom” of “colord” om een specifieke methode af te dwingen als de twee methoden verschillende resultaten opleveren. Je kan het binaire bestand darktable-cmstest uitvoeren om jouw subsysteem voor kleurbeheer te onderzoeken.

🔗labels

verwijder hiërarchie in gewone labellijsten
Bij het exporteren van afbeeldingen worden eventuele hiërarchische labels ook toegevoegd als een eenvoudige lijst met niet-hiërarchische labels om ze zichtbaar te maken voor sommige andere programma’s. Als deze optie is aangevinkt, zal darktable alleen het laatste deel van de hiërarchie bevatten en de rest negeren. Dus foo|bar|baz zal alleen baz toevoegen.
het voltooien van de invoer uitschakelen
Het invullen van de invoer is handig voor degenen die labels alleen met het toetsenbord invoeren. Voor anderen kan het voltooien van de invoer moeizaam zijn (standaard uitgeschakeld). (heeft een herstart nodig)

🔗sneltoetsen met meerdere instanties

Het is mogelijk om meerdere instanties van veel verwerkingsmodules te maken. In dit scenario is het niet altijd duidelijk welke instantie moet worden beheerd door sneltoetsen. De volgende opties bepalen regels die worden toegepast (in volgorde) om te beslissen welke sneltoetsen voor module-instanties moeten worden toegepast.

Deze regels worden ook gebruikt bij het klikken en slepen op de scopes-module om de belichting te wijzigen.

verkies uitgevouwen instanties
Als exemplaren van de module zijn uitgevouwen, negeer dan samengevouwen exemplaren (standaard uitgeschakeld).
verkies ingeschakelde instanties
Na het toepassen van de bovenstaande regel, als de resterende exemplaren van de module actief zijn, negeer dan inactieve exemplaren (standaard uitgeschakeld).
verkies ontmaskerde instanties
Na het toepassen van de bovenstaande regels, als de resterende exemplaren van de module zijn ontmaskerd, negeer dan gemaskeerde exemplaren (standaard uitgeschakeld).
selectievolgorde
na het toepassen van de bovenstaande regels, past je de snelkoppeling toe op de eerste of laatste instantie die overblijft (standaard “laatste instantie”).

🔗kaart / geolokalisatieweergave

betere aanduiding van de afbeeldingslocatie
Toon een beter leesbare weergave van de geo-locatie in de informatie module (standaard aan).

🔗presentatieweergave

wachttijd voor elke foto in diavoorstelling
Het aantal seconden voordat de volgende afbeelding (standaard 5) wordt weergegeven in de weergave diavoorstelling.

translations