veiligheid

Controleer of waarschuwingsberichten worden weergegeven voordat je bepaalde activiteiten uitvoert.

🔗algemeen

vraag voordat je afbeeldingen uit de bibliotheek verwijdert
Vraag altijd voordat je een afbeelding verwijdert uit de bibliotheekdatabase van darktable, waar het afbeelding/xmp-bestand wordt bewaard (standaard aan).
vraag voordat je afbeeldingen van de schijf verwijdert
altijd vragen voordat je een afbeeldingsbestand verwijdert (standaard aan).
vraag om bevestiging voordat de bewerkingsstappen (geschiedenis) wordt weggegooid
altijd vragen voordat je de geschiedenis van een afbeelding weggooit (standaard aan).
probeer bestanden naar de prullenbak te verplaatsenwanneer deze verwijderd worden
In plaats van afbeeldingen fysiek van de schijf te verwijderen, kan je proberen ze in de prullenbak van het systeem te plaatsen (standaard ingeschakeld).
vraag om bevestiging voordat je afbeeldingen uit de (filmrol)map verplaatst
altijd vragen voordat je een afbeeldingsbestand verplaatst (standaard aan).
vraag om bevestiging voordat afbeeldingen naar de nieuwe (filmrol)map worden gekopieerd
altijd vragen voordat je een afbeeldingsbestand naar een nieuwe locatie kopieert (standaard aan).
vraag om bevestiging voordat lege mappen worden verwijderd
altijd vragen voordat je een lege map verwijdert. Dit kan gebeuren na het verplaatsen of verwijderen van afbeeldingen (standaard uit).
vraaag om bevestiging voordat een label wordt verwijderd
altijd vragen voordat je een label van een afbeelding verwijdert (standaard aan).
vraag of een stijl verwijderd mag worden
Vraag altijd voordat je een stijl verwijdert (standaard aan).
vraag of een voorinstelling verwijderd mag worden
Altijd vragen voordat je een voorinstelling verwijdert (standaard aan).
vraag voor exporteren in de overschrijfmodus
Altijd vragen voordat exporteren afbeeldingen in overschrijfmodus..

🔗diversen

te gebruiken wachtwoord voor backend-opslag (nu onder tab veiligheid)
De backend die moet worden gebruikt voor wachtwoordopslag. Opties: “auto” (standaard), “geen”, “libsecret”, “kwallet”.
applicatie voor het afspelen van audio-bestanden
definieer een extern programma dat wordt gebruikt in de bibliotheekweergave om audiobestanden af te spelen die sommige camera’s opnemen om aantekeningen voor afbeeldingen bij te houden (standaard “aplay”).

translations