Combineren van vectormaskers en parametrische maskers

Vectormaskers en parametrische maskers kunnen gecombineerd worden tot één masker om in een module te gebruiken. Vectormaskers zijn getekende maskers.

Er zijn twee hoofdelementen om de combinatie van individuele maskers aan te passen : de polariteit instelling van elk individueel masker (gedefinieerd door de plus- of minknoppen) en de instelling in de “combineer maskers” in de keuzemenu.

De keuzemenu “combineer maskers” bevat de volgende keuzes, gedefineerd door hoe de vectormaskers en parametrische maskers zullen worden gecombineerd.

exclusief
Een eenvoudige methode om maskers te combineren, de exclusieve modus vermenigvuldigt de individuele pixelswaarden van elk van de samenstellende maskers.

Een bepaalde pixel zal in het finale masker de waarde 0 hebben als er ten minste een van de individuele maskers de waarde 0 heeft en zal alleen de waarde 1.0 hebben als _alle_maskers de waarde 1.0 hebben.

Elk individueel masker kan een pixel uitsluiten door zijn waarde op 0 te zetten , ongeacht wat andere maskers doen. Eens een pixel door een masker is uitgesloten kan geen enkel ander masker deze pixel terug insluiten.

inclusief
De inclusieve modus keert eerst elk individueel masker om (trekt zijn waarde van 1.0 af), vermenigvuldigt al de omgekeerde maskers en keert het samenstelde masker opnieuw om.

Voor een bepaalde pixel zal het samengestelde masker de waarde 1.0 hebben als een van de individuele maskers de waarde 1.0 heeft en zal enkel de waarde 0 hebben als _alle_maskers hier de waarde 0 hebben.

Elk individueel masker kan een pixel -insluiten_ door zijn waarde op 1.0 in te stellen, ongeacht wat andere maskers doen. Eens een pixel door een masker volledig ingesloten is (zijn waarde is 1.0) kan geen enkel ander masker het terug uitsluiten.

exclusief en inclusief omgekeerde modi
:Het gebruik van de hoger beschreven samenstellingsmethodes alleen zou eerder beperkend zijn. Maximale flexibiliteit kan bereikt worden door een omkeerstap voor elk van de individuele maskers. Dit wordt gecontroleerd worden door de polariteitsknoppen naast elk individueel kanaal.

De polariteitsschakelaar van een masker keert de waarde van een masker om (door de originele waarde van 1.0 af te trekken).

Tenslotte kan in het keuzemenu de optie exclusief & omgekeerd of inclusief & omgekeerd geselecteerd worden. Elk van deze opties is evenwaardig aan respectievelijk de exclusief en inclusief modus, maar met een finale stap die het resulterend masker omkeert.

🔗typische toepassingen

inclusieve modus
Voor deze modus kies je inclusief in het keuzemenu en vergewis je jezelf ervan dat alle polariteitsknoppen van alle individuele kanalen en van alle vectormaskers op negatitief (-) staan. Jouw startpunt is een masker waar alle pixels de waarde 0 hebben (geen enkele pixel is geselecteerd). Nu pas je de schuifregelaars van de parametrische maskers aan om meer en meer pixels in de selectie te bekomen of je tekent vormen op het canvas om specifieke zones van jouw afbeelding te selecteren.
exclusieve modus
Kies exclusief in het keuzemenu en vergewis je jezelf ervan dat alle polariteitsknoppen van alle individuele kanalen en van alle vectormaskers op positief (+) staan. Jouw startpunt is een masker waar alle pixels de waarde 1.0 hebben (alle pixels zijn geselecteerd). Nu pas je de schuifregelaars van de parametrische maskers aan om meer en meer pixels uit de selectie uit te sluiten of je tekent vormen op het canvas om specifieke zones van jouw afbeelding uit te sluiten.

Om het je gemakkelijk te maken voorziet de gebruikersscherm in het keuzemenu een drukknop op alle kanaalpolariteiten tussen exclusief en inclusief om te wisselen.

Beginners wordt aangeraden om zich te beperken tot de twee bovenstaande opties. Dit betekent dat je op voorhand moet kiezen hoe je jouw maskers gaat opbouwen.

translations