lay-out ontwikkelenweergave

🔗links paneel

Van boven naar onder

navigatie
navigeren en zoomen in de middelste weergave.
snapshots
snapshots maken en bekijken voor vergelijking met de huidige bewerking.
duplicaatbeheerder
duplicaten bekijken en beheren.
globale kleurkiezer
Selecteer en geef kleurinformatie weer die afkomstig is van delen van de afbeelding.
tagging
labels beheren.
afbeeldingsinformatie
informatie over het huidige beeld weergeven.
maskerbeheerder
getekende vormen bekijken en bewerken.
export
geselecteerde afbeeldingen exporteren naar lokale bestanden of externe diensten.

🔗rechter paneel

Van boven naar onder

scopes
Een grafische weergave van de lichtniveaus en kleuren van de afbeelding. Deze module kan indien gewenst naar het linker paneel worden verplaatst (zie voorkeuren > diversen > positie van de scopes module).
modulegroepen
Selecteer modulegroepen (indien ingeschakeld).
zoekmodule
Zoek naar een module (indien ingeschakeld).
verwerkingsmodules
De modules die worden gebruikt om een afbeelding te verwerken.
module volgorde
Kies de volgorde waarin verwerkingsmodules worden uitgevoerd in de pixelpijp.

🔗onderste paneel

ontwikkelen-weergave-layout

Van links naar rechts.

voorinstellingen-pictogram voorinstellingen
Snelle toegangsmenu voor module-voorinstellingen. Je kan de inhoud van dit menu beheren door “lijst met snelle voorinstellingen beheren…” te selecteren.
stijlen-pictorgam stijlen
Snelle toegangsmenu voor stijlen.
tweede-venster-pictogram tweede ontwikkelen-venster
Bij opstelling met meerdere monitoren kan de gebruiker een tweede beeld op een ander scherm weergeven.
focus-detectie-pictogram focus detectie
Schakel de focus detectie-modus in.
kleur-beoordelings-pictogram kleur-beoordeling
Schakel de ISO12646-kleurbeoordelingsweergave in.
raw-overbelicht-pictogram [raw overbelicht-waarschuwing](../module-reference/utility-modules/darkroom/raw-overexposed. md)
Schakel raw overbelicht indicatoren in (klik met de rechtermuisknop voor opties).
knip-pictogram knip waarschuwing
knipwaarschuwingen in- en uitschakelen (klik met de rechtermuisknop voor opties).
softproof-pictogram softproof
overlays voor softproofing in- en uitschakelen (klik met de rechtermuisknop voor opties).
gamma-check-pictogram gamma check
Gamma-controle in-/uitschakelen (klik met de rechtermuisknop voor opties).
hulplijnen-overlays-pictogram [hulplijnen & overlays](../module-reference/utility-modules/darkroom/guides-overlays. md)
Klik met de linkermuisknop om globale hulplijnen-overlays in of uit te schakelen en klik met de rechtermuisknop om de instellingen van de gids te wijzigen, inclusief de kleur van alle tekeningen op de afbeelding (maskers, hulplijnen voor bijsnijden enz.)

Je kan ook de module filmstrip onder aan het scherm inschakelen, zodat je de momenteel geselecteerde collectie in de [bibliotheek]( kan selecteren en ermee kan werken). ../lighttable/_index.md) bekijken.

translations