chromatische aberraties

Corrigeer chromatische aberraties.

In tegenstelling tot de raw chromatische aberraties module, vereist deze module geen ruwe data als invoer.

🔗werkvolgorde

Voor het beste resultaat wordt je geadviseerd als volgt te werk te gaan:

  1. Demp de chromatische aberraties zoveel mogelijk in de lens correctie module met behulp van de TCA-schuifregelaars.
  2. Verhoog de krachtschuifregelaar in deze module om het effect beter te zien.
  3. Vergroot de radius totdat de chromatische aberraties verdwijnen. Als dit onvoldoende is, probeer dan de instelling “zeer grote chromatische aberraties” in te schakelen.
  4. Kies de hulp die het beste resultaat geeft qua scherpte en artefacten.
  5. Verminder de sterkte om te voorkomen dat de kleuren te veel worden uitgewassen.

Voor meer gecompliceerde gevallen kan je ook het volgende proberen:

  • Gebruik meerdere instanties met verschillende correctiemodi – bijvoorbeeld een eerste instantie in de modus “alleen helderder” en een tweede in de modus “alleen donkerder”.
  • Gebruik meerdere instanties met een lage sterkte om de chromatische aberraties beetje bij beetje te corrigeren zonder de kleuren te veel aan te tasten.
  • Gebruik de module met parametrische of getekende maskers.
  • Gebruik RGB-overvloeimodi voor rood, groen en blauw om het effect tot een bepaald kanaal te beperken.

🔗module instellingen

gids
Het kleurkanaal dat wordt gebruikt als referentie voor de correctie.
straal
De straal van het effect. Verhoog totdat chromatische aberraties zijn geëlimineerd. Dit is de belangrijkste schuifregelaar van de module.
kracht
Deze schuifregelaar fungeert als beveiliging en kan helpen om kleurrijke gebieden te behouden die geen last hebben van chromatische aberraties. Verhogen voor sterkere correctie, verlagen voor sterkere bewaring.
correctie modus
Hiermee kan je het effect beperken om alleen pixels helderder of donkerder te maken. Voor volledige controle kan dit worden gebruikt in combinatie met R, G, B overvloeimodi en meerdere instanties.
zeer grote chromatische aberraties
Maakt het algoritme iteratief om zeer grote chromatische aberraties te helpen verminderen of overweeg om het beeld te verwijderen.

translations