nevenbestanden importeren die door andere toepassingen zijn gegenereerd

Bij het importeren van een afbeelding controleert darktable automatisch of deze vergezeld gaat van een nevenbestand. Naast het zoeken naar bestanden met de naam <basename>.<extension>.xmp en <basename>_nn.<extension>.xmp (de XMP bestandsnaamgevingsformaten van darktable) controleert darktable ook op de aanwezigheid van een bestand in het formulier <basename>.xmp (het naamgevingsformaat voor Lightroom’s XMP nevenbestanden). Bestanden met de laatstgenoemde naamgeving worden gelezen door darktable, maar er wordt niet naar geschreven. Nadat de afbeelding is geïmporteerd, genereert darktable een extra XMP-bestand met zijn eigen naamgevingsconventie.

Op dit moment kan darktable de volgende metadata laden uit door Lightroom gegenereerde nevenbestanden tijdens het importproces:

  • labels (inclusief hiërarchische labels)

  • kleur labels

  • beoordelingen

  • GPS informatie

Daarnaast is darktable ontworpen om te helpen bij het migreren van sommige afbeeldingsbewerkingen vanuit andere specifieke toepassingen. Het doel hier is niet om van darktable een drop-in vervanging voor andere software te maken, maar eerder om jou te helpen een deel van het werk terug te krijgen dat je al in jouw afbeelding hebt geïnvesteerd. Het is belangrijk om te begrijpen dat het importproces nooit identieke resultaten zal opleveren voor andere software. De onderliggende verwerkingsalgoritmes verschillen sterk van toepassing tot toepassing en zijn sterk afhankelijk van de individuele afbeelding. In sommige gevallen kunnen de resultaten vergelijkbaar zijn, maar vaak is verdere aanpassing in darktable vereist.

Deze migratie gebeurt automatisch bij het betreden van de ontwikkelenweergave, op voorwaarde dat een overeenkomstige XMP-nevenbestand wordt gevonden.

Op dit moment kan darktable de volgende ontwikkelingsstappen van door Lightroom gegenereerde XMP-bestanden aan (met de bijbehorende darktable-module tussen haakjes):

translations