momentopnames

Sla ontwikkelingsmomentopnames op en vergelijk deze met de huidige bewerking.

Een momentopname is een opgeslagen bitmap van de middelste afbeelding in de ontwikkelingsweergave. Momentopnames kunnen op elk punt in het ontwikkelingsproces worden gemaakt en later over het huidige middenaanzicht worden gelegd. Dit stelt jou in staat om een zij aan zij vergelijking uit te voeren (standaard links=momentopname, rechts=actieve bewerking) terwijl je parameters van een module afstemt. Dit kan ook gecombineerd worden met de geschiedenis module om een momentopname te vergelijken met verschillende ontwikkelingsstadia.

Om een momentopname te maken, klik je op de knop maak momentopname. Boven de knop zie je een lijst met de momentopnames die voor deze bewerkingssessie zijn gemaakt. De naam van elke momentopname weerspiegelt de naam van de module die is geselecteerd in de geschiedenis en de positie ervan op het moment dat de momentopname werd gemaakt.

Klik op de naam van een momentopname om deze te tonen – dit maakt een gesplitste weergave mogelijk tussen het opgeslagen momentopname en de huidige staat van het verwerkte beeld. Je kan de gesplitste weergave besturen door de splitlijn met jouw muis heen en weer over de afbeelding te bewegen. Als je met je muis over de splitlijn beweegt, verschijnt er een klein rotatiepictogram in het midden van de lijn. Klik op dit pictogram om te wisselen tussen verticale en horizontale gesplitste weergave.

Er wordt altijd een pijl met de letter “S” weergegeven om aan te geven welke kant van de afbeelding de momentopname is en welke de huidige bewerking is.

Klik nogmaals op de naam van de momentopname om de overlay uit te schakelen en terug te keren naar jouw bewerkingssessie. Klik op de resetknop van de module om alle bestaande snapshots te verwijderen.


Opmerking: Momentopnames worden bewaard voor de duur van ouwe darktable-sessie. Dit betekent dat je momentopnames ook kunt gebruiken om te vergelijken met een dubbele bewerking van dezelfde afbeelding. Navigeer gewoon naar die afbeelding en schakel de momentopname-weergave zoals normaal in.


translations