modulegroepen

Een aantal vooraf gedefinieerde modulegroepen wordt geleverd met darktable en kan worden geselecteerd als voorinstellingen. Deze zijn hieronder samengevat.

Al deze voorinstellingen (met uitzondering van modules: verouderde en enkel zoeken) bevatten ook het paneel voor snelle toegang. Alle behalve de groep modules: verouderde bevatten de zoekbalk.

🔗modules: alle

Deze voorinstelling bevat alle modules, als volgt gesorteerd volgens de traditionele modulegroeperingen die werden gebruikt vóór darktable 3.4:

module-groep-basis-pictogrammen basismodules
De minimale set modules die normaal gesproken nodig is om een representatief beeld weer te geven.
module-groep-toon-pictogram toonmodules
Andere modules met betrekking tot toonniveaus en contrast
module-groep-kleur-pictogram kleurmodules
Modules met betrekking tot kleurcorrectie en kleurprofielen.
module-groep-correcties-pictogram corrigerende modules
Modules met betrekking tot het corrigeren van problemen zoals lensvervormingen, sensorruis, verscherping, enz.
module-groep-effecten-pictogram (speciale) effectenmodules
“Speciale effecten” modules zoals retoucheren, uitvloeien, bloeien, verscherpen, etc.

🔗modules: standaard

Deze voorinstelling is de standaard modulegroeplay-out vanaf darktable 3.4 en bestaat uit een vereenvoudigde set modulegroepen, als volgt:

module-groep-technisch-pictogram technische modules
Modules die zich bezighouden met technische problemen met betrekking tot de fysica van sensoren en ruisonderdrukking, lenzen en bijbehorende correcties, kleurprofielen, dynamisch bereik en tonemapping, en herstellen van schade aan het beeld door fysieke beperkingen (hot pixels, geknipte hooglichten, enz.) .
module-groep-gradatie-pictogram beoordelingsmodules
Modules die zich bezighouden met primaire (corrigerende) en secundaire (creatieve) correcties van kleuren en tonen.
module-groep-effecten-pictogram (speciale) effectenmodules
“Speciale effecten” modules zoals retoucheren, uitvloeien, bloeien, verscherpen, etc.

🔗werkvolgorde: scene-gerelateerd & werkvolgorde: scherm-gerelateerd

Deze voorinstellingen definiëren groepen modules die relevant zijn voor de scène-verwezen en weergave-verwezen werkvolgordes, gesorteerd in groepen als hieronder weergegeven:

module-groep-basis-pictogram basismodules
Een basisset modules om de uitsnede/oriëntatie aan te passen, de belichting aan te passen en toontoewijzingen en contrast toe te passen op de werkvolgorde.
module-groep-kleur-pictogram kleurmodules
Modules met betrekking tot kleurgradatie en kleurverzadiging.
module-groep-correctie-pictogram corrigerende modules
Modules met betrekking tot het corrigeren van problemen met betrekking tot lensvervormingen, sensorruis, verscherping, retoucheren, enz.
module-groep-effecten-pictogram (speciale) effectenmodules
“Speciale effecten” modules zoals watermerk, framing, vignettering, etc.

🔗werkvolgorde: beginner

Deze voorinstelling biedt een minimale set modules die bedoeld zijn als startpunt voor beginners. Het wordt aanbevolen dat beginners beginnen met het kopiëren van deze minimale voorinstelling en deze uitbreiden naarmate ze meer ervaring opdoen met andere modules.

module-groep-basis-pictogram basismodules
Een basisset modules om de uitsnede/oriëntatie aan te passen, de belichting aan te passen en een basistoontoewijzing toe te passen via basiscurve of basisaanpassingen.
module-groep-gradaties-pictorgam beoordelingsmodules
Modules over creatieve toon- en kleurcorrectie.
module-groep-effecten-pictorgam (speciale) effectenmodules
“Speciale effecten” modules zoals retoucheren, verscherpen, watermerk, etc.

🔗eerdere instellingen

Deze voorinstellingen worden automatisch gegenereerd voor gebruikers die een upgrade hebben uitgevoerd van een versie van darktable vóór 3.4. Waar u eerder favorieten hebt ingesteld of de verborgen-vlag op modules hebt gewijzigd, bevatten deze voorinstellingen die aanpassingen, met behoud van de oude modulegroepen (_vorige config_voorinstelling) of nieuwe modulegroepen (_vorige config met nieuwe lay-out_voorinstelling).

Als favorieten in eerdere versies zijn gemaakt, blijven deze beschikbaar in een extra groep:

module-groep-favorieten-pictgram favoriete modules
Deze groep werd eerder door gebruikers gebruikt om het vinden van veelgebruikte modules gemakkelijker te maken, en is beschikbaar onder de “vorige configuratie”-voorinstellingen. Nieuwe gebruikers kunnen natuurlijk nog steeds hun eigen aangepaste groep maken en deze desgewenst ‘favorieten’ noemen.

🔗enkel zoeken

Deze voorinstelling bevat geen modulegroeperingen. Modules zijn alleen toegankelijk via de zoekfunctie.

🔗modules: verouderd

Deze voorinstelling bevat een lijst met verouderde modules. Dit is de enige manier om toegang te krijgen tot verouderde modules voor nieuwe bewerkingen, maar wees gewaarschuwd: deze modules zullen worden verwijderd voor nieuwe bewerkingen in de volgende release van darktable. Deze groep kan niet worden gedupliceerd en de modules erin kunnen niet worden toegevoegd aan door gebruikers gemaakte groepen.

translations