verwerken

Bepaal hoe afbeeldingen worden verwerkt.

🔗beeldverweking

gebruik altijd LittleCMS 2 om het uitvoerkleurprofiel toe te passen
Als deze optie is geactiveerd, zal darktable de LittleCMS 2-systeembibliotheek gebruiken om het uitvoerkleurprofiel toe te passen in plaats van zijn eigen interne routines. Dit is aanzienlijk langzamer dan de standaardinstelling, maar kan in sommige gevallen nauwkeurigere resultaten opleveren.

Als de gegeven ICC LUT-gebaseerd is of zowel een LUT als een matrix bevat, zal darktable LittleCMS 2 gebruiken om de kleuren weer te geven, ongeacht de waarde van deze parameter (standaard uit).

pixelinterpolator (warp)
De pixelinterpolator die wordt gebruikt voor rotatie, lenscorrectie, uitvloeien, uitsnijden en uiteindelijke schaling.

Telkens wanneer we een afbeelding schalen of vervormen, moeten we een pixelinterpolatie-algoritme kiezen (zie wikipedia voor details). Voor warping-modules biedt darktable bilineaire, bicubic of lanczos2. Over het algemeen is bicubic in de meeste gevallen een veilige optie en is het de standaardwaarde.

pixelinterpolator (schaalvergroting)
De pixelinterpolator die wordt gebruikt voor schalen. Dezelfde opties zijn beschikbaar als voor de warp-modules, maar met de toevoeging van lanczos3.

lanczos3 kan pixeloverschrijdingen veroorzaken, wat tot artefacten leidt, maar geeft soms een helderder uiterlijk. Deze optie is daarom alleen beschikbaar voor transformerende (schaal)algoritmen en is de standaardwaarde.

3D lut hoofdmap
definieer de hoofdmap (en submappen) met Lut-bestanden die worden gebruikt door de module lut 3D
standaardinstellingen voor pixelwerkvolgorde automatisch toepassen
Kies welke modules en modulevolgorde standaard op nieuwe afbeeldingen moeten worden toegepast:
  • scene-verwezen workflow (standaard) gaat ervan uit dat de meeste verwerking zal worden uitgevoerd in een lineaire RGB-kleurruimte. Als je deze optie selecteert, worden automatisch de filmisch rgb en belichting modules ingeschakeld en zal de pixelpijp-volgorde instellen op v3.0, wat de (scène-verwezen) volgorde is die is gedefinieerd voor darktable 3.0 en hoger.

    De belichting-module zal een automatische aanpassing van +0,5 EV bevatten om het middengrijs aan te passen aan dat van de meeste spiegelreflexcamera’s. Deze aanpassing kan worden overschreven met een automatisch toegepaste voorinstelling als de standaard consistent donkere beelden voor jouw camera oplevert.

    Ten slotte schakelt deze instelling automatisch de optie “camerabelichting compenseren” in de belichting-module in om de globale helderheid op de juiste manier aan te passen in gevallen waarin de belichtingscompensatieknop van de camera werd gebruikt.

  • De scherm-verwezen werkvolgorde gaat ervan uit dat de meeste verwerking zal worden uitgevoerd in de Lab-kleurruimte en is de oorspronkelijke modus van darktable 2.6 en eerder. Als je deze optie selecteert, wordt de module basis curve automatisch ingeschakeld en wordt de pixelpijp-volgorde ingesteld op de oorspronkelijke-volgorde (weergave-gerefereerd) die standaard wordt gebruikt tot versie 2.6.

  • geen zal standaard geen modules inschakelen en zal de pixelpijp instellen op de v3.0 (scene-verwezen) volgorde die is gedefinieerd voor darktable 3.0 en later.

automatisch standaard chromatische aanpassing toepassen
Kies welke module standaard verantwoordelijk is voor het uitvoeren van witbalansaanpassingen (chromatische aanpassing). Selecteer “oudere functie” (standaard) om alleen basischromatische aanpassing uit te voeren binnen de module witbalans. Selecteer “modern” om een combinatie van de witbalans en kleurkalibratie modules te gebruiken om moderne chromatische aanpassingen uit te voeren met verbeterde kleurwetenschap. Deze instellingen worden standaard toegepast op nieuwe bewerkingen en hebben geen invloed op oude bewerkingen.
automatisch toepassen van basiscurve-voorinstellingen
Gebruik standaard een basiscurve per camera (indien beschikbaar) in plaats van de generieke fabrikantcurve. Dit mag alleen worden gebruikt in combinatie met de hierboven gedefinieerde scherm-verwezen-werkvolgorde (standaard uitgeschakeld).
verscherpen automatisch toepassen
de verscherpingsmodule automatisch toepassen op nieuwe afbeeldingen. Deze optie wordt niet aanbevolen op camera’s zonder laagdoorlaatfilter. (standaard aan, herstart vereist).
monochrome voorvertoningen detecteren
Schakel deze optie in om afbeeldingen tijdens het importeren te analyseren en label ze met het label darkroom|mode|monochrome als ze monochroom blijken te zijn. De analyse is gebaseerd op de voorbeeldafbeelding die is ingesloten in het geïmporteerde bestand. Dit zorgt voor een gemakkelijkere werkvolgorde bij het werken met monochrome afbeeldingen, maar het vertraagt het importeren, dus deze instelling is standaard uitgeschakeld.
waarschuwingsberichten weergeven
Schakel deze optie in om waarschuwingsberichten weer te geven in verwerkingsmodules waar niet-standaard en mogelijk schadelijke instellingen zijn gebruikt in de pijplijn. Dergelijke berichten kunnen soms vals-positief zijn (vanwege opzettelijke niet-standaard instellingen) en kunnen worden genegeerd als je weet wat je doet. Uitschakelen om deze waarschuwingen te verbergen. (standaard aan).

🔗cpu / gpu / memory

geheugen in megabytes te gebruiken voor miniatuurcache
Om de weergave van filmrollen te versnellen, slaat darktable afbeeldingsminiaturen op in een cache op schijf (primaire cache) en laadt deze bij het opstarten in het geheugen. Deze instelling bepaalt de grootte van de cache in megabytes. Heeft een herstart nodig indien gewijzigd (standaard 512 MB).
inschakelen schijf-backend voor miniaturencache
Indien geactiveerd, slaat darktable alle miniaturen op schijf op als secundaire cache, en houdt daardoor miniaturen toegankelijk als ze uit de primaire cache worden verwijderd. Dit vereist meer schijfruimte, maar versnelt de weergave bibliotheek omdat het opnieuw verwerken van miniaturen voorkomt (standaard ingeschakeld).
inschakelen backend voor volledige preview-cache
Indien ingeschakeld, schrijft darktable volledige voorbeeldafbeeldingen naar schijf (.cache/darktable/) wanneer deze uit de geheugencache wordt verwijderd. Houd er rekening mee dat dit veel opslagruimte in beslag kan nemen (enkele gigabytes voor 20k afbeeldingen) en darktable zal nooit afbeeldingen in de cache verwijderen. Het is veilig om deze handmatig te verwijderen als je wilt. Als je deze optie inschakelt, worden de prestaties van de bibliotheek aanzienlijk verbeterd bij het zoomen van een afbeelding in de volledige voorbeeldmodus (standaard uitgeschakeld).
limiet voor hostgeheugen bij bewerkingen (in MB) voor tegelverwerking
Om grote afbeeldingen op systemen met beperkt geheugen te beheren, voert darktable tegelgewijze verwerking uit. Deze variabele bepaalt de maximale hoeveelheid geheugen (in MB) die een module mag gebruiken tijdens beeldverwerking. Lagere waarden dwingen geheugen-hongerige modules om een afbeelding te verwerken met een toenemend aantal tegels. Als je dit op 0 instelt, worden eventuele limieten weggelaten. Waarden onder 500 worden behandeld als 500. Herstarten vereist indien gewijzigd (standaard 1500).
minimaal werkgeheugen (in MB) voor een enkele buffer in tegelverwerking
Indien ingesteld op een positieve waarde die niet nul is, definieert deze variabele de minimale hoeveelheid geheugen (in MB) die darktable nodig heeft voor een enkele tegel. Heeft een herstart nodig indien gewijzigd (standaard 16).
activeer OpenCL ondersteuning
darktable kan jouw GPU gebruiken om de verwerking aanzienlijk te versnellen. De OpenCL-interface vereist geschikte hardware en bijpassende OpenCL-stuurprogramma’s op jouw systeem. Als een van deze niet wordt gevonden, wordt de optie grijs weergegeven. Kan op elk moment worden in- en uitgeschakeld en gaat onmiddellijk in (standaard aan).
OpenCL planningsprofiel
Definieert hoe voorweergave- en volledige pixelpijp-taken worden gepland op OpenCL-compatibele systemen:
  • standaard: de GPU verwerkt de middenweergave pixelpijp; de CPU verwerkt de voorweergave-pijp;
  • meerdere GPU’s: beide pixelpijpen worden parallel verwerkt op twee verschillende GPU’s;
  • zeer snelle GPU: beide pixelpijpen worden sequentieel op de GPU verwerkt.

translations