meerdere sessies

Veel van darktable’s modules kunnen meer dan eens in de pixelpijp worden toegepast. Elke sessie van een module gedraagt zich onafhankelijk, neemt zijn input van de module eronder in de pixelpijp en levert zijn output aan de volgende module.

Net als bij de basisisessie van een module, kunnen alle sessies onafhankelijk binnen de pixelpijp worden verplaatst door Ctrl+Shift ingedrukt te houden tijdens het slepen en neerzetten of door “omhoog” of “omlaag” te kiezen in het vervolgkeuzemenu meerdere sessies.

Sessies kunnen worden hernoemd door Ctrl+klikken op de modulenaam.

🔗typische toepassingen

Er zijn veel gelegenheden waarbij het zinvol is om een module meer dan eens in de pixelpijp toe te passen. Hier zijn enkele typische gebruiksgevallen.

  • De belichting module kan gebruikt worden in combinatie met [maskers](../masking-and-blending/masks/_index. md) om delen van een afbeelding lichter of donkerder te maken. Er kan een afzonderlijke sessie worden gemaakt om elk gemaskeerd gebied van de afbeelding te wijzigen.

  • Mogelijk wil je luma- en chroma-ruis onafhankelijk van elkaar afhandelen. Dit kan worden bereikt door twee sessies van de door jou gekozen ruisonderdrukkingsmodule te genereren en de eerste alleen op luma te gebruiken (door overvloeimode “helderheid”) en de tweede alleen op chroma (door overvloeimodus “kleur” te selecteren).


Opmerking: Elke sessie draagt ook bij aan de werklast van je pixelpijp. Het genereren van te veel sessies - vooral van de meer veeleisende modules - zal merkbare vertraging veroorzaken.


🔗meerdere instanties beheren

Klik op het meerdere instanties menu in de module hoofding om een menu weer te geven met de volgende opties. Klik met de rechtermuisknop op het menupictogram om direct een nieuwe instantie aan te maken (dezelfde actie als klikken op de optie “nieuwe instantie” in het menu).

nieuwe instantie
maak een nieuwe instantie van de huidige module met alle parameters teruggezet naar hun standaardwaarden. De ‘instantienaam’ wordt automatisch ingesteld op een uniek geheel getal, zodat deze kan worden onderscheiden van de bovenliggende.
dupliceer instantie
maak een nieuwe instantie van de huidige module met al zijn parameters overgenomen van de huidige instantie. Net als bij ’nieuwe instantie’ wordt de ‘instantienaam’ automatisch ingesteld op een uniek geheel getal.
omhoog/omlaag bewegen
verplaats de instantie omhoog of omlaag in de pixelpijp
verwijderen
de huidige instantie verwijderen. Deze optie is niet beschikbaar als er slechts één exemplaar aanwezig is.
hernoemen
hernoem de huidige instantie. Zie de sectie geschiedenis voor meer details over hoe de instantienaam van invloed is op het kopiëren en plakken van de geschiedenissen.

translations