collecties

Filter de afbeeldingen die worden weergegeven in de bibliotheektafelweergave en het filmstrippaneel met behulp van afbeeldingskenmerken. Deze set gefilterde afbeeldingen staat bekend als een collectie.

Het importeren van afbeeldingen in darktable slaat informatie over hen op (bestandsnaam, pad, Exif-gegevens, gegevens van XMP-nevenbestanden enz.) in de bibliotheekdatabase van darktable. Een collectie kan worden gedefinieerd door filterregels toe te passen op deze attributen, waardoor een subset van afbeeldingen wordt gecreëerd om weer te geven in de bibliotheekweergave en de filmstripmodule.

De standaardverzameling is gebaseerd op het attribuut filmrol en toont alle afbeeldingen van de laatst geïmporteerde of geselecteerde filmrol.

🔗filterattributen

De afbeeldingen in een verzameling kunnen worden gefilterd met behulp van de volgende afbeeldingskenmerken:

🔗bestanden

filmrol
De naam van de map waartoe de afbeelding behoort (deze is dezelfde als de naam van de folder waarin de afbeelding zich bevindt). Ctrl+Shift+klik op een filmrol om naar de bijbehorende folder te gaan. Klik met de rechtermuisknop om de inhoud van de filmrol uit de darktable-bibliotheek te verwijderen of vertel darktable dat de locatie in het bestandssysteem is gewijzigd.
map
De map/folder (bestandspad) waar het afbeeldingsbestand zich bevindt. Klik op een map om de inhoud van die map en alle submappen in de verzameling op te nemen; Shift+klik om alleen de afbeeldingen in de geselecteerde map op te nemen; Ctrl+klik om alleen de afbeeldingen van eventuele submappen weer te geven; Ctrl+Shift+klik om naar de bijbehorende filmrol te gaan. Klik met de rechtermuisknop op een mapnaam om de inhoud uit de darktable-bibliotheek te verwijderen of vertel darktable dat de locatie in het bestandssysteem is gewijzigd.
bestandsnaam
de bestandsnaam van de afbeelding.

🔗metadata

label
Elk label dat aan de afbeelding is gekoppeld. Niet-gelabelde afbeeldingen worden gegroepeerd onder het item “niet gelabeld”. Indien geactiveerd, wordt een hiërarchische lijst met bekende labels weergegeven
titel
het veld ’titel’ van de metagegevens van de afbeelding.
omschrijving
Het veld “omschrijving” van de metagegevens van de afbeelding..
auteur
Het metadata-veld “auteur” van de afbeelding.
uitgever
Het metagegevensveld van de afbeelding “uitgever”.
rechten
Het veld “rechten” van de metagegevens van de afbeelding.
notities
het veld “notities” van de metagegevens van de afbeelding.
versie naam
het veld “versienaam” van de metagegevens van de afbeelding.
beoordeling
de sterrenclassificatie van de afbeelding
kleur label
Elk kleurlabel dat aan de afbeelding is bevestigd (“rood”, “geel”, “groen”, “blauw”, “paars”).
geotagging
De geografische locatie van de afbeelding (zie locaties).

🔗tijden

datum genomen
De datum waarop de foto is genomen, in het formaat JJJJ:MM:DD.
datum-tijd genomen
De datum en tijd waarop de foto is genomen, in het formaat JJJJ:MM:DD uu:mm:ss.
importeer tijdsvermelding
De datum/tijd waarop het bestand is geïmporteerd, in het formaat JJJJ:MM:DD uu:mm:ss.
verander tijdstempel
De datum/tijd waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd, in het formaat JJJJ:MM:DD uu:mm:ss.
tijdstempel exporteren
De datum/tijd waarop het bestand voor het laatst is geëxporteerd, in het formaat JJJJ:MM:DD uu:mm:ss.
tijdstempel afdrukken
De datum/tijd waarop het bestand voor het laatst is afgedrukt, in het formaat JJJJ:MM:DD uu:mm:ss.

🔗details vastleggen

camera
De Exif-gegevensinvoer die het merk en model van de camera beschrijft.
lens
De beschrijving van de lens, zoals afgeleid uit Exif-gegevens.
diafragma
Het diafragma, zoals afgeleid uit Exif-gegevens.
belichting
De sluitertijd, zoals afgeleid uit Exif-gegevens.
brandpuntsafstand
De brandpuntsafstand, zoals afgeleid uit Exif-gegevens.
ISO
De ISO, zoals afgeleid uit Exif-gegevens.
beeldverhouding
De hoogte-breedteverhouding van de afbeelding, inclusief eventuele uitsnijdingen in darktable.

🔗darktable

groeperen
Kies tussen “groepsvolgers” en “groepsleiders”.
lokale kopie
bestanden weergeven die wel of niet lokaal zijn gekopieerd.
geschiedenis
Kies afbeeldingen waarvan de geschiedenis zijn gewijzigd of niet.
module
Filter op basis van de verwerkingsmodules die op de afbeelding zijn toegepast.
module volgorde
Kies afbeeldingen met “v3.0”, “legacy” of “custom” modulebestellingen.

🔗module instellingen

🔗filtercriteria definiëren

De bovenste regel van de module kan worden gebruikt om als volgt filtercriteria voor uw collectie te definiëren:

afbeeldingskenmerk
Met de keuzelijst aan de linkerkant kanje kiezen welk attribuut je wilt gebruiken om jouw verzameling te filteren.
zoekpatroon
In het tekstveld rechts van de attribuut keuzemenu, kan je een bijpassend patroon schrijven. Dit patroon wordt vergeleken met alle database-items met het geselecteerde attribuut. Het filtermechanisme detecteert een overeenkomst als het kenmerk van een afbeelding het patroon in de volledige tekst bevat. U kunt % als jokerteken gebruiken. De collectie wordt beperkt tot alleen de bijpassende afbeeldingen. Laat het tekstveld leeg om alle afbeeldingen met dat attribuut overeen te laten komen. Indien van toepassing, verschijnt er een tooltip als u de muisaanwijzer op het kenmerk of zoekpatroon plaatst om aanvullende informatie te verstrekken.

Attributen met numerieke of datum/tijd-attributen kunnen worden gebruikt in combinatie met vergelijkings- en bereikoperatoren. Gebruik <, <=, >, >=, <> of = om afbeeldingen te selecteren met kenmerken kleiner dan, kleiner dan of gelijk, groter dan, groter dan of gelijk aan niet gelijk aan of gelijk aan de gegeven waarde, respectievelijk. Een uitdrukking in de vorm ‘[van;naar]’ kan worden gebruikt om een reeks waarden te selecteren.

selecteer op waarde
Naast het definiëren van filtercriteria met behulp van een zoekpatroon, kan je ook handmatig kiezen uit een lijst met waarden (voor het gekozen kenmerk) uit de momenteel overeenkomende reeks afbeeldingen. Als je een dergelijke selectie maakt, wordt het veld “zoekpatroon” automatisch ingevuld.

Het vak onder het zoekpatroon geeft de waarden weer voor het geselecteerde attribuut dat aanwezig is in de momenteel geselecteerde afbeeldingen. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt terwijl je typt. Je kanook een sorteercriterium kiezen door door de lijst te scrollen en te dubbelklikken.

Als je de single-click-modus inschakelt (zie voorkeuren > bibliotheek) kan je selecteren met een enkele klik in plaats van te dubbelklikken. In deze modus kan je ook een reeks waarden selecteren met de muis. Dit werkt alleen voor numerieke en datum-tijd-attributen.

🔗meerdere filters combineren

Ja kan meerdere filters combineren om complexere verzamelingen afbeeldingen te maken met behulp van een reeks regels. Een regel is een combinatie van een filtercriterium samen met een logische bewerking die definieert hoe dat criterium wordt gecombineerd met eventuele eerdere regels.

Klik op de collect-expander-pictogram knop (rechts van het zoekveld) om een menu te openen met de volgende opties:

verwijder voorwaarde
de huidige regel verwijderen of resetten als dit de enige regel is die is gedefinieerd.
zoekopdracht verfijnen
Voeg een nieuwe regel toe, die wordt gecombineerd met de vorige regel(s) in een logische EN-bewerking. Een afbeelding blijft alleen als onderdeel van de collectie behouden als deze ook aan de nieuwe criteria voldoet.
afbeeldingen toevoegen
Voeg een nieuwe regel toe, die wordt gecombineerd met de vorige regel(s) in een logische OF-bewerking. Afbeeldingen die aan de nieuwe criteria voldoen, worden aan de collectie toegevoegd.
afbeeldingen uitsluiten
Voeg een nieuwe regel toe, die wordt gecombineerd met de vorige regel(s) in een logische BEHALVE bewerking. Afbeeldingen die aan de nieuwe criteria voldoen, worden uit de collectie verwijderd.

De logische operatoren die bepalen hoe regels worden gecombineerd, worden aangegeven met pictogrammen rechts van elke toegevoegde regel: EN door het collect-en-pictogram symbool, OF door het ! collect-of-pictogram symbool, en BEHALVE door het collect-behalve-icon symbool. Klik op een van deze pictogrammen om de logische bewerking voor die regel te wijzigen.

🔗het mappad van verplaatste afbeeldingen bijwerken

Hoewel het beste is om geïmporteerde bestanden niet achter de rug van darktable aan te raken, kan deze module jou helpen te herstellen van situaties waarin je afbeeldingsmappen hebt verplaatst of hernoemd nadat je ze hebt geïmporteerd. De collecties-module heeft een functie waarmee je de bibliotheekdatabase van darktable kan bijwerken met de nieuwe maplocatie. Het proces is als volgt:

  1. Stel het keuzemenu voor afbeeldingsattributen in op “map” of “filmrol”.

  2. De originele filmrol- of mapnaam wordt weergegeven met doorhaling om te benadrukken dat deze niet kan worden gevonden.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de map of filmrol, selecteer “zoe map…” en selecteer vervolgens de nieuwe locatie van de map.

🔗voorkeuren

Met de optie “voorkeuren…” in het menu voorinstellingen kan je het gedrag van de collectiemodule als volgt aanpassen:

stel het item ’niet-gecategoriseerd’ niet in voor labels
Stel de categorie ’niet-gecategoriseerd’ niet in voor labels die geen kinderen hebben (standaard uitgeschakeld).
hoofdlettergevoeligheid label
Stel in of labels hoofdlettergevoelig moeten zijn of niet – zonder de sqlite ICU-extensie is dit alleen van toepassing op de 26 Latijnse letters (standaard ongevoelig).
aantal mapniveaus om in lijsten weer te geven
Het aantal mapniveaus dat moet worden weergegeven in filmrolnamen, beginnend vanaf rechts (standaard 1).
sorteer filmrollen op
Sorteer filmrollen op ofwel de “map” (pad) of de “id” (ongeveer gelijk aan de datum waarop de filmrollen voor het eerst werden geïmporteerd) (standaard “id”).
sorteer collecties aflopend
Sorteer de volgende collecties in aflopende volgorde: “filmrol” (indien gesorteerd op map), “map”, datum/tijd (bijv. datum/tijd opname) (standaard aan)

translations