Overzicht

Verwerkingsmodules zijn georganiseerd en toegankelijk via het rechterpaneel in ontwikkelen:

organisatie

Klik op de pictogrammen bovenaan dit paneel om, van links naar rechts,

snelle toegang snelle toegang
Een aanpasbaar paneel dat snelle toegang biedt tot veelgebruikte modulebesturingen.
module-groep-actief-pictogram actieve modules
Een groep die de modules bevat die momenteel actief zijn in de pixelpipe. Klik met de rechtermuisknop om alle modules te tonen die aanwezig zijn in de [historiek(../pixelpipe/history-stack.md) binnen de actieve groep, ongeacht of ze daadwerkelijk actief zijn of niet.
modulegroepen
Een of meer groepen verwerkingsmodules. Deze groepen zijn door de gebruiker gedefinieerd, maar sommige standaardgroeperingen worden als voorinstellingen geleverd.
menu voorinstellingen
Een menu waarmee u toegang krijgt tot opgeslagen voorinstellingen voor module-indelingen en uw eigen instellingen kunt maken (via de optie “voorinstellingen beheren…”). U kunt ook rechtstreeks toegang krijgen tot het dialoogvenster “voorinstellingen beheren” door Ctrl+klikken op het menu voorinstellingen.

Klik eenmaal op een modulegroeppictogram (inclusief de actieve groep) om alleen de modules in die groep te tonen. Klik een tweede keer om een lijst weer te geven van alle modules die momenteel actief zijn of aanwezig zijn in een groep.

U kunt wijzigen welke widgets in het snelle toegangspaneel verschijnen en welke modules in de modulegroepen worden weergegeven door met de rechtermuisknop op het betreffende pictogram te klikken.

🔗zoeken

Onder de modulegroeppictogrammen bevindt zich de zoekbalk, die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot alle verwerkingsmodules, ongeacht of ze zich momenteel in een groep bevinden. Bij sommige modules zijn extra tags opgeslagen die ook worden opgevraagd bij het zoeken.

translations