przegląd

Moduły przetwarzające znajdują się w prawym panelu ciemni:

organizacja

Po kliknięciu którejkolwiek z ikon na górze panelu odkryją się, kolejno od lewej do prawej,

quick access panel szybkiego dostępu
Konfigurowalny panel, umożliwiający szybki dostęp do często używanych kontrolek modułów.
module-group-active-icon aktywne moduły
Grupa, zawierająca moduły, aktywne aktualnie w kolejce przetwarzania. PPM pokaże wszystkie moduły, obecne w historii wewnątrz aktywnej grupy niezależnie od tego, czy są aktualnie aktywne, czy nie.
grupy modułów
Jedna bądź więcej grup modułów przetwarzających. Grupy te są definiowane, ale kilka z nich określonych jest jako presety.
menu presetów
Menu dające dostęp to zapisanych presetów modułów i tworzenia własnych (z opcji “zarządzaj presetami…”). Opcję “zarządzaj presetami” możesz również wywołać bezpośrednio poprzez Ctrl+LPM na menu presetów.

Kliknij raz na ikonie grup modułów (włączając aktywną grupę), aby pokazać tylko moduły w tej grupie. Kliknij drugi raz, aby pokazać listę wszystkich modułów, które są aktualnie aktywne lub obecne w dowolnej grupie.

Możesz decydować, które widżety pojawią się w panelu szybkiego dostępu oraz które moduły pojawią się w grupach modułów, klikając PPM na odpowiedniej ikonie.

🔗wyszukaj

Pod ikonami grup modułów znajduje się pasek wyszukiwania, z którego możesz skorzystać, szukając modułu po nazwie, niezależnie od tego, czy znajduje się on w jakiejkolwiek grupie. Niektóre moduły posiadają dodatkowe etykiety, które również można wyszukiwać w tym polu.

translations