obramowanie

Tworzy obramowanie dokoła zdjęcia.

Obramowanie składa się z ramki (w kolorze zdefiniowanym przez użytkownika) oraz linii ramki, stanowiącej jej granicę wewnętrzną (w drugim zdefiniowanym kolorze). Do kontroli geometrii i koloru ramki można użyć wielu opcji.

🔗kontrolki modułu

rozmiar linii ramki
Rozmiar ramki jako procent pełnego obrazu.
proporcja boków
Proporcje końcowego modułu wyjściowego (tj. obraz pod spodem plus ramka)
orientacja
Orientacja ramki (portret/krajobraz). Wybierz „auto” dla darktable, aby wybrać najbardziej rozsądną orientację w oparciu o zdjęcie, znajdujące się pod spodem.
pozycja w pionie/poziomie
Wybierz z zestawu predefiniowanych proporcji, aby kontrolować położenie obrazu pod spodem na osi poziomej/pionowej. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wprowadzić własny współczynnik jako „x/y”.
rozmiar linii ramki
Procent rozmiaru linii ramki w stosunku do rozmiaru obramowania w jego najmniejszej części.
przesunięcie linii ramki
Pozycja linii ramki w stosunku do obrazu pod spodem. Wybierz 0% dla linii ramki, która dotyka obrazu. Wybierz 100% dla linii ramki, która dotyka zewnętrznej granicy.
kolor obramowania / kolor linii ramki
Para selektorów kolorów, które umożliwiają zdefiniowanie kolorów linii obramowania i ramki. Kliknięcie na kolorowe pole otworzy okno dialogowe wyboru koloru, które oferuje wybór najczęściej używanych kolorów lub pozwala zdefiniować kolor w przestrzeni kolorów RGB. Możesz także aktywować próbnik kolorów, aby pobrać próbnik kolorów z obrazu.
pokaż prowadnice
Zaznacz to pole, aby wyświetlać nakładki prowadnic, gdy moduł jest aktywowany. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby kontrolować właściwości prowadnic. Zob. prowadnice i nakładki, aby uzyskać szczegółowe informacje.

translations