panel szybkiego dostępu

Panel szybkiego dostępu zbiera w jednym miejscu dostęp do widżetów wybranych modułów.

panel szybkiego dostępu

Możesz dodawać nowe widżety, klikając PPM na ikonie w lewym górnym rogu lub poprzez ekran zarządzania układami modułów.

Kliknij na ikonie po prawej stronie nazwy modułu, żeby otworzyć jego pełną wersję. Kliknij na ikonie po lewej stronie nazwy modułu, żeby go aktywować/deaktywować.

Aktualnie można dodać tutaj tylko niektóre widżety (pola wyboru, suwaki, listy rozwijalne) – złożone kontrolki, jak np. krzywe, nie są wspierane.

Jeśli jakikolwiek moduł posiada włączone wiele instancji, wówczas operowanie nim z poziomu panelu szybkiego dostępu jest niemożliwe i w takim wypadku musisz skorzystać z pełnej wersji interfejsu modułu.

translations