метод візуалізації

Якщо візуалізацію за допомогою LittleCMS2 активовано (див. метод візуалізації), ви можете визначити, як обробляти кольори, що не входять в охоплення, при перетворенні між колірними просторами. Поле вибору в модулях експортувати, вихідний ICC профіль та екранна кольоропроба дають вам можливість вибору з наступних методів візуалізації:

перцепційний
Найкраще підходить для фотографій, оскільки зберігає відносне розташування кольорів. Зазвичай це найкращий вибір.
відносний колориметричний
Кольори поза охопленням перетворюються на кольори з однаковою яскравістю, але різною насиченістю. Інші кольори залишаються немодифікованими.
насиченість
Насиченість зберігається, але яскравість трохи змінюється.
абсолютний колориметричний
Зберігає точку білого.

translations