піпетка кольору

Дозволяє взяти зразки кольорів із поточного зображення темної кімнати, відобразити їх значення різними способами та порівняти кольори з різних місць.

Піпетка кольору активується натисканням на значок піпетки кольору. Параметри модуля залишатимуться чинними, поки ви не вийдете з режиму темної кімнати.

Окрім описаної тут глобальної піпетки кольору, багато модулів darktable (наприклад, тонова крива) також містять локальні піпетки кольорів, які використовуються для встановлення окремих параметрів модуля. Слід пам’ятати, що ці дві форми піпеток кольорів не завжди працюють в одному кольоровому просторі. Глобальна піпетка кольору працює в кольоровому просторі гістограми та бере свої зразки після обробки повного конвеєра. Локальні піпетки кольорів працюють у колірному просторі модуля, в якому вони активовані, і відображають вхідні та вихідні дані цього модуля в конвеєрі.

Ви можете клікнути правою кнопкою миші на значеннях кольору зразка, щоб скопіювати їх у буфер обміну.

Оскільки глобальна піпетка кольору виконується в кінці конвеєра попереднього перегляду, вона отримує дані в кольоровому просторі дисплея, а потім перетворює їх у кольоровий простір гістограми. Якщо ви використовуєте кольоровий простір дисплея, який не має “гарної поведінки” (це є загальним для профілю пристрою), то кольори, що виходять за межі охоплення профілю дисплея, будуть відсікатися або спотворюватися.

🔗елементи керування модулем

режим точки/області
Глобальну піпетку кольору можна активувати в режимі точки або області, натиснувши на значок піпетки кольору просто або з утриманням Ctrl відповідно (ви також можете клікнути правою кнопкою миші, щоб увімкнути режим області). У точковому режимі за зразок береться лише невелика цятка під курсором. У режимі області darktable бере пробу з площі в межах намальованого прямокутника.
середнє/мін/макс
Якщо зразки беруться в режимі області, darktable обчислює середнє, мінімальне та максимальне значення кольорового каналу. Це поле дозволяє вибрати, яке з них відображатиметься. З очевидних статистичних причин середнє значення, min та max є однаковими для одиничної вибірки точкового режиму.
кольоровий зразок / значення кольору
Поряд із числовими значеннями відображається зразок кольору, що представляє вибірку з точки або області. Натискання на зразок увімкне/вимкне набагато більший зразок для зручності перегляду.

Глобальна піпетка кольору працює в кольоровому просторі RGB дисплея, хоча ви можете (вибравши зі спадного меню) перевести ці числові значення в інший колірний простір. Майте на увазі, що значення в інших колірних просторах тут наближені – залежно від колірного профілю дисплея можуть бути деякі відхилення від фактичних значень.

живі зразки
Зразки кольорів (у режимі області або в точковому режимі) можна зберегти як живі зразки, натиснувши кнопку “+”. Зразки кольорів та числові значення будуть показані для кожного збереженого зразка. Ви можете змінити числове значення (середнє, мінімальне, максимальне) та колірний простір для відображення.

Щойно створені живі зразки не блокуються. Якщо ви зміните обробку зображень, ці зміни будуть відображені в живих зразках. Це можна використовувати, щоб побачити, як змінений параметр впливає на різні частини зображення. Натискання на живий зразок блокує його та відображає символ блокування. Подальші зміни зображення більше не впливатимуть на зразок. Ви можете використовувати це для порівняння двох живих зразків, зафіксувавши лише один із них, таким чином забезпечуючи порівняння до і після.

Якщо навести курсор миші на кнопку “X” (“видалити”) одного із записів живого зразка, вибрана область для цього зразка буде виділена у попередньому перегляді зображення.

показувати зразки на зображенні/вектороскопі
Якщо встановити цей прапорець, на зображенні і в режимі вектороскопа модуля гістограм візуально відображаються місця розташування живих зразків.
гістограма лише для вибраних зразків
Якщо цей прапорець встановлено, лише значення вибраної області чи точки враховуються класичною гістограмою та гістограмою “форми сигналу” модуля гістограм. Це дозволяє побачити, які тонові значення присутні у вибраній області.

translations