конвеєр обробки та порядок модулів

Впорядкована послідовність модулів обробки, що працюють над вхідним файлом для створення вихідного зображення, відома як “конвеєр обробки”.

Порядок конвеєра обробки графічно представлений порядком, в якому модулі представлені в інтерфейсі користувача – конвеєр починається з raw-зображення внизу списку модулів і застосовує модулі обробки один за одним, накладаючи шар на шар обробки знизу вгору, поки він не досягне верху списку, де виводить повністю оброблене зображення.


Примітка: Порядок виконання модулів обробки точно відповідає порядку, в якому модулі відображаються в інтерфейсі користувача darktable. Зміна порядку модулів в інтерфейсі користувача змінює спосіб обробки вашого зображення.


🔗порядок модулів і робочі процеси

Порядок виконання модулів у конвеєрі був ретельно підібраний для забезпечення найкращої якості виходу. У попередніх версіях darktable не було можливості змінити порядок модулів. Однак існує низка цілком конкретних випадків використання, коли рекомендується переміщення деяких модулів всередині конвеєра.

Однією з основних причин зміни порядку модулів стала версія darktable 3.0, яка представила новий спосіб роботи на основі сцен. Версія 3.2 це формалізувала, представивши робочі процеси на основі відображення та на основі сцен, які контролюються параметром налаштування > обробка > автозастосування замовчувань робочого процесу. Починаючи з версії 3.6, робочий процес на основі сцен тепер є офіційно рекомендованим (і встановленим за замовчуванням) способом використання darktable.

Робочий процес на основі сцен намагається виконати якомога більше операцій у лінійному кольоровому просторі RGB, стискаючи тони, щоб відповідати вихідному носію (з нелінійним відображенням тонів) лише в кінці конвеєра обробки. Перевага цього в тому, що перетворення виконуються в більш фізично реалістичному просторі, ніж традиційний робочий процес на основі відображення, який намагається виконувати операції в нелінійному перцепційному кольоровому просторі. Шанування фізичного реалізму (а не реалізму сприйняття) значно полегшує створення передбачуваних алгоритмів обробки з мінімумом артефактів.

Наведена нижче діаграма допоможе вам зрозуміти різницю між цими робочими процесами:

модулі на основі сцен і на основі відображення

  1. Модулі на основі сцен обробляють лінійні дані, які пропорційні кількості світла, що збирається камерою на місці зйомки (“на сцені”). Динамічний діапазон зображення в розділі обробки “на основі сцен” конвеєра, часто більший, ніж у носія відображення (наприклад, дисплея).

  2. У певний момент конвеєра ці значення пікселів стискаються за допомогою операції нелінійного тонального відображення у менший динамічний діапазон, більш придатний для відображення на моніторі або для друку.

  3. Решта модулів працюють у нелінійному розділі конвеєра на основі відображення для створення кінцевого вихідного зображення.

🔗робочий процес на основі відображення

До версії 3.0 робочий процес darktable був на основі відображення (автозастосування замовчувань робочого процесу = “на основі відображення”), і ця опція все ще надається як застарілий режим. У цьому робочому процесі модуль базова крива або filmic rgb виконує відображення тонів на початку конвеєра, а більшість інших модулів darktable працюють з даними зображень у стиснутому просторі на основі відображення.

Вибір робочого процесу на основі відображення вмикає застарілий порядок модулів (до darktable-3.0) і автоматично вмикає модуль базової кривої для нових зображень.

Дані пікселів у просторі на основі відображення є нелінійними та не є фізично реалістичним відображенням оригінальної сцени. Це може призвести до різноманітних артефактів з деякими модулями, тому було створено робочий процес (зараз за замовчуванням) на основі сцен.

🔗робочий процес на основі сцен

Робочий процес на основі сцен (автозастосування замовчувань робочого процесу = “на основі сцен”) був уведений як частина darktable 3.0. Порядок модулів був повністю переставлений, щоб розмістити модулі відображення тонів filmic rgb і базова крива значно пізніше в конвеєрі. Це означає, що більшість модулів тепер працюють у лінійному rgb просторі і лише кілька модулів залишаються в нелінійному просторі на основі відображення. У рамках цього робочого процесу зараз рекомендується, щоб більша частина обробки зображень здійснювались із використанням модулів до filmic rgb і включно з ним. Операції в цьому розділі конвеєра, будучи справді лінійними, набагато фізично реалістичніші і дають менше артефактів.

Вибір робочого процесу на основі сцен вмикає порядок модулів v3.0 і автоматично вмикає модулі експозиція та filmic rgb з деякими пресетами, призначеними для того, щоб діяти як розумна відправна точка для редагування на основі сцен.

🔗зміна порядку модулів

Настійно рекомендується, щоб користувачі не змінювали порядок модулів у конвеєрі з ряду причин:

  • Послідовність модулів була підібрана з великою ретельністю, щоб забезпечити найвищу якість виходу. Зміни в послідовності часто погіршують результат, а не покращують його.

  • Деякі модулі обробки просто не мають сенсу, якщо вони зміщуються в конвеєрі. Наприклад, відновленню переекспонованих ділянок потрібно працювати з raw даними до модуля демозаїкізації, який сам повинен бути виконаний перед тим, як можна застосувати будь-який вхідний ICC профіль. З цієї причини все ще неможливо перемістити деякі модулі, які розміщені на початку конвеєра.

  • Більшість модулів обробки призначені для роботи в певному кольоровому просторі (докладніше див. у розділі управління кольором). Повна гнучкість вимагатиме, щоб модулі підтримували різні паралельні алгоритми залежно від колірного простору, в якому вони працюють, що різко збільшить складність.

Незважаючи на загальну рекомендацію не змінювати порядок модулів у конвеєрі, переміщати модулі всередині конвеєра можливо, утримуючи Ctrl+Shift та перетягуючи потрібний модуль у нове місце. Це варто робити лише досвідченим користувачам, які розуміють вплив, який це матиме на зображення.

Порядок модулів можна вручну змінити на v3.0 або застарілий за допомогою модуля порядок застосування модулів , який також можна використовувати для визначення власного порядку модулів.

translations