напрямні та накладки

Під час редагування на зображення можна накласти ряд часто використовуваних композиційних напрямних. Їх можна ввімкнути як глобально (завжди), так і локально (коли певні модулі активні).

Інші функції темної кімнати також малюють кольорові лінії накладень на зображенні (наприклад, намальовані маски). Також є можливість змінити колір цих накладень (див. нижче).

🔗глобальні напрямні

Клікніть лівою кнопкою миші значок guides-overlays-icon на нижній панелі, щоб глобально відобразити накладення напрямних. Накладки залишаться увімкненими, доки ви не натиснете кнопку вдруге, щоб вимкнути їх.

Клікніть правою кнопкою миші значок, щоб відкрити діалогове вікно налаштувань (див. нижче).

🔗локальні напрямні

Більш поширеним використанням є вмикання напрямних лише тоді, коли активовано певний модуль. Наступний елемент керування за замовчуванням додається до всіх модулів, які обрізають/спотворюють зображення (наразі це кадрування, [трансформації](../../processing -modules/crop-rotate.md), орієнтація, обрамлення, пластика, корекція оптики, ретуш і обертання та перспектива):

local-controls

Установіть прапорець, щоб показувати накладення напрямних, коли модуль активний. Натисніть значок праворуч, щоб відкрити діалогове вікно налаштувань (див. нижче).

🔗глобальні налаштування накладання напрямних

Зауважте, що, хоча ви можете вмикати та вимикати накладення напрямних як глобально, так і локально, наведені нижче налаштування зберігаються глобально і не можуть бути встановлені незалежно для кожного модуля.

тип
Тип композиційних напрямних ліній для відображення.
віддзеркалити
Деякі напрямні асиметричні. Ця опція дозволяє перевертати такі напрямні по горизонталі/вертикалі.
горизонтальні лінії, вертикальні лінії, додаткові лінії
Коли вибрано тип накладання сітка, встановіть параметри сітки.
колір перекриття
Колір ліній накладання. Зауважте, що це впливає на будь-які лінії, які малюються безпосередньо над зображенням, наприклад, на намальовані маски.

translations