гістограми

Цей модуль надає різноманітні графічні зображення рівнів освітленості або хроматичності обробленого зображення.

scopes module

Наведіть курсор миші на панель, щоб показати кнопки, які дозволяють регулювати відображення. Крайня ліва кнопка перемикає режим між класичною гістограмою, гістограмою “форми сигналу”, гістограмою RGB-параду та вектороскопом. Решта кнопок керують тим, як малюється графік для поточної гістограми.

Коли миша знаходиться над панеллю гістограм, прокручуйте мишу, утримуючи клавішу Ctrl, щоб змінити висоту панелі. Ви можете повністю показати/приховати модуль гістограм за допомогою комбінації клавіш (за замовчуванням Ctrl+Shift+H).

Ви можете перемістити модуль гістограм на ліву панель у налаштування > різне > положення модуля гістограм.

З міркувань продуктивності гістограма обчислюється на основі попереднього перегляду зображення (зображення, що відображається в модулі навігація), а не зображення більш високої якості, що відображається в центральній панелі. Попередній перегляд обчислюється з меншою роздільною здатністю і може використовувати спрощення для обходу більш трудомістких кроків обробки зображень. Отже, це представлення може не точно представляти дрібні деталі на зображенні, і може відхилятися і з інших причин від остаточного обробленого зображення.

🔗класична гістограма

histogram

Класична гістограма показує розподіл пікселів за яскравістю для кожного кольорового каналу.

За замовчуванням відображаються дані для всіх трьох кольорових каналів RGB. Вісь “x” проходить від 0% до 100% яскравості для кожного каналу. Вісь “y” дає кількість пікселів із заданою яскравістю.

Натисніть другу зліва кнопку на панелі, щоб перемикатися між логарифмічним та лінійним відображенням даних осі “y”.

Три крайні праві кольорові кнопки перемикають відображення червоного, зеленого та синього кольорових каналів.

🔗форма сигналу

waveform scope (horizontal)

Гістограма типу “форма сигналу” показує дані, подібні до класичної гістограми, але дозволяє переглядати ці дані в просторовому контексті.

Вісь “x” у “стандартному” горизонтальному представленні форми сигналу представляє вісь “x” зображення – права сторона гістограми форми сигналу представляє праву сторону зображення, а ліва сторона представляє ліву сторону зображення.

Вісь “y” представляє розподіл пікселів за яскравістю для кожного каналу – пунктирна лінія у верхній частині представляє 100% яскравості (значення вище цього можуть бути відсічені), пунктирна лінія посередині представляє 50% яскравості, а низ представляє 0% яскравості.

Яскравість кожної точки цієї гістограми представляє кількість пікселів у заданому положенні (вісь “х”), що має задану яскравість (вісь “у”).

waveform scope (vertical)

Натискання другої зліва кнопки на панелі перемикає між горизонтальною та вертикальною формою сигналу. У вертикальній формі вісь “y” графіка представляє вісь “у” зображення, а вісь “x” представляє розподіл пікселів за яскравістю. Вертикальна форма сигналу може бути корисною для зображень у портретному форматі або просто для розуміння зображення по-іншому.

Як і у випадку із класичною гістограмою, ви можете вибірково відображати кожен із червоного, зеленого та синього каналів, натискаючи на відповідні кнопки.

Див. допис Of Histograms and Waveforms, щоб отримати докладнішу інформацію про цей тип гістограми в darktable.

🔗RGB-парад

rgb parade (horizontal)

RGB-парад показує ті самі дані, що і “форма сигналу”, але з червоними, зеленими та синіми каналами, представленими поруч.

rgb parade (vertical)

Як і у випадку з формою сигналу, натискання другої зліва кнопки на панелі перемикає між горизонтальною та вертикальною обробкою даних зображення.

RGB-парад може бути корисним для узгодження інтенсивності червоного, зеленого та синього каналів. Це також може допомогти зрозуміти відмінності між та окремими якостями кожного каналу.

🔗вектороскоп

vectorscope

Вектороскоп показує хроматичність без урахування яскравості чи просторових даних.

Відстань від центру графіка відображає кольоровість, а кут – відтінок. Ділянки графіка забарвлюються залежно від хроматичності кольору, якому вони відповідають на зображенні. Графік відображає кольоровий “об’єм”, візуалізуючи частіше використовувані кольори на зображенні світлішими тонами.

Шкала кольоровості вектороскопа може бути лінійною або логарифмічною. Натисніть другу зліва кнопку на панелі, щоб перемкнути це.

Вектороскоп може описати зображення в колірному просторі CIELUV, JzAzBz або RYB. Натискання на третю зліва кнопку на панелі перемикає між u*v*, AzBz і RYB. Графік CIELUV буде швидшим для обчислення і є загальновідомим стандартом. JzAzBz може бути більш перцептивно точним.

Графік включає “кільце відтінків”, що представляє максимальну кольоровість кожного відтінку (в обмеженому RGB) в поточному профілі гістограми. Первинні/вторинні кольори RGB позначені колами.

🔗застереження

  • Кільце відтінків не є перевіркою охоплення, оскільки колір може бути всередині кільця відтінків, але поза охопленням через його темність/світлість.

  • При коригуванні зображення на основі кольорової мішені швидші та точніші результати будуть отримані завдяки використанню калібрування за допомогою кольорової мішені в модулі калібрування кольору.

  • Вектороскоп не має “лінії відтінку шкіри”, яка є недосконалим узагальненням, а не універсальним стандартом.

  • Вектороскоп представляє колориметричне кодування зображення, яке неминуче відрізняється від сприйняття глядачем зображення.

🔗регулювання експозиції

Класична гістограма, “форма сигналу” та RGB-парад можуть бути використані для безпосередньої зміни експозиції та рівня чорного модуля експозиція.

Для класичної гістограми клікніть в правій частині гістограми, а потім перетягніть вправо, щоб збільшити, або перетягніть вліво, щоб зменшити експозицію. Подібним чином ви можете контролювати рівень чорного, натиснувши та перетягуючи в лівій частині гістограми.

Для горизонтальної гістограми “форми сигналу” та гістограми RGB-параду перетягніть верхню частину гістограми вгору/вниз, щоб збільшити/зменшити експозицію. Перетягніть нижню частину вгору/вниз, щоб збільшити/зменшити рівень чорного.

Для вертикальних гістограм “форми сигналу” і RGB-параду відповідні області розташовані праворуч (експозиція) і ліворуч (рівень чорного).

Ви також можете прокручувати у відповідній області – замість перетягування – для регулювання експозиції та чорної точки. Подвійний клік на гістограмі скидає параметри модуля експозиції на їх значення за замовчуванням.

🔗профіль гістограми

Дані зображення конвертуються в профіль гістограми перед тим, як розрахувати дані гістограми. Ви можете вибрати цей профіль, клікнувши правою кнопкою миші на значки екранна кольоропроба або перевірка охоплення на нижній панелі, а потім вибравши профіль, що цікавить. Коли увімкнено екранну кольоропробу чи перевірку охоплення, гістограма відображається у профілі екранної кольоропроби.

Оскільки модуль гістограм запускається в кінці конвеєра попереднього перегляду, він отримує дані у колірному просторі дисплея. Якщо ви використовуєте колірний простір дисплея, який не має “гарної поведінки” (це є загальним для профілю пристрою), то кольори, що виходять за межі охоплення профілю дисплея, можуть бути відсічені або спотворені.

translations