локальні копії

Багато користувачів мають величезні колекції зображень, що зберігаються на додаткових жорстких дисках у настільному комп’ютері або на зовнішньому носії інформації (RAID NAS, зовнішні жорсткі диски тощо).

Загальною вимогою є можливість обробити ряд зображень під час подорожі за допомогою ноутбука, а потім згодом синхронізувати їх назад до початкового носія інформації. Однак копіювання зображень вручну з основного сховища на ноутбук і назад є громіздким і схильним до помилок процесом. Функція “локальних копій” darktable була розроблена для безпосередньої підтримки цих випадків використання.

Ви можете створювати локальні копії вибраних зображень в режимі світлого стола. Локальні копії завжди використовуються, коли вони є, що надає безперервний доступ до зображень, навіть якщо зовнішнє сховище більше не підключено. Пізніше, коли ваш основний носій інформації буде підключено повторно, ви зможете синхронізувати файли XMP назад до цього сховища, видаливши всі локальні копії. Ці операції можна знайти в модулі дій з вибраними зображеннями на світлому столі.

З міркувань безпеки, якщо існують локальні копії та зовнішнє сховище доступне, локальні XMP файли автоматично синхронізуються під час запуску.

Локальні копії зберігаються в каталозі $HOME/.cache/darktable і називаються img-<ПІДПИС>.<РОЗШИРЕННЯ> (де ПІДПИС – це хеш-підпис (MD5) повного імені зі шляхом, а РОЗШИРЕННЯ є оригінальним розширенням імені файлу).

Локальні копії можна ідентифікувати в режимі світлого стола за допомогою білого маркера у верхньому правому куті мініатюри. Крім того, усі локальні копії містять тег darktable|local-copy, що дозволяє їх легко вибрати.

translations