негадоктор

Обробляє відскановану негативну плівку.

Ви можете отримати негативне зображення за допомогою плівкового сканера, або сфотографувавши його на тлі білого світла (наприклад, світлого стола чи монітора комп’ютера) або позакамерного спалаху.

🔗підготовка

Якщо негативне зображення було отримано за допомогою цифрової камери, то для отримання точних кольорів на кінцевому зображенні потрібно врахувати наступні моменти:

  • Роблячи фотографію, відрегулюйте експозицію, щоб повністю використовувати весь динамічний діапазон датчика вашої камери – тобто “експонувати вправо”, щоб гістограма у вашій камері торкалася правої сторони, не відсікаючи зображення.

  • Переконайтесь, що баланс білого правильно встановлений для компенсації джерела світла, що використовується для підсвічування негатива. Ви можете зробити профілюючий знімок джерела світла, перед яким немає плівки, а потім скористатися функцією “з області зображення” в модулі балансу білого, щоб отримати еталонне налаштування балансу білого. Потім цей еталонний баланс білого можна зробити стилем або просто вставити в зображення, зроблені з вашої негативної плівки.

  • Застосуйте стандартну або розширену матрицю камери в модулі вхідний ICC профіль.

Під час сканування або фотографування вашої негативної плівки переконайтеся, що ви включили якусь неекспоновану частину плівки до знятого зображення. Це потрібно для встановлення параметра Dmin (див. нижче). Якщо це неможливо (наприклад, ваш тримач плівки повністю закриває неекспоновані частини плівки), ви можете зробити окреме зображення неекспонованої частини плівки, виміряти параметр Dmin з цього зображення, а потім вставити цей параметр у решту зображень із цієї плівки.

При обробці відсканованих/сфотографованих негативів рекомендується вимкнути будь-які модулі відображення тонів, такі як filmic rgb і базова крива.

Параметр робочий профіль у модулі вхідний ICC профіль має бути встановлений або на лінійний Rec2020 RGB, або на ICC-профіль, що представляє фактичний колірний простір вашої плівкової емульсії. Деякі приклади таких профілів ICC можна знайти в таких повідомленнях форуму:


Примітка: якщо ви хочете використовувати еквалайзер тонів разом з негадоктор, вам потрібно буде перемістити модуль еквалайзер тонів після негадоктор у конвеєрі обробки, оскільки еквалайзер тонів не призначений для роботи з негативами.


🔗елементи керування модулем

Настійно рекомендується встановлювати параметри, дотримуючись порядку, в якому вони представлені в графічному інтерфейсі. Почніть із встановлення типу фотоплівки, а потім перегляньте кожну з вкладок (параметри плівки, корекції, параметри друку) по порядку, працюючи зверху вниз на кожній вкладці.

Використовуючи піпетки кольорів, будьте обережні, щоб не включати пил та подряпини, які можуть спотворити дані взяті з вибірки.

тип фотоплівки
Першим кроком є вибір “кольорова плівка” або “чорно-біла плівка” у меню тип фотоплівки. Якщо вибрати “чорно-біла”, будь-які повзунки, які використовуються лише для кольорів, будуть приховані.

🔗параметри плівки

Ця вкладка містить ряд основних налаштувань. Якщо після їх встановлення ваше зображення все ще не зовсім таке, як би вам хотілося, ви можете зробити подальші коригування на вкладці корекції. Це технічні налаштування, які слугують подібним цілям до вкладки вхід у модулі filmic rgb, оскільки вони регулюють точки чорного і білого і, отже, визначають динамічний діапазон негатива.

колір основи фотоплівки
Виберіть зразок основи плівки зі сканування. Це область безпосередньо за межами зображення (неекспонована частина фільму). При роботі з чорно-білими негативами ви можете залишити цей повзунок за замовчуванням (білий). Якщо ви працюєте над кольоровою плівкою, натисніть на піпетку кольорів справа від кольорової панелі, що створить обмежувальну рамку, яка охоплює близько 98% вашого зображення. Потім клікніть і перетягуйте рамку в області негатива, яка містить лише неекспоновану частину плівки. Це автоматично розрахує значення для повзунків D min. На цьому етапі, швидше за все, ваше зображення все ще буде виглядати занадто темним, але ви можете це виправити пізніше.
D min
Якщо для параметра тип фотоплівки встановлено значення “чорно-біла”, цей повзунок вказує мінімальне значення, що відповідає неекспонованій частині плівки. Якщо для типу фотоплівки встановлено значення “кольорова”, цей елемент управління складатиметься з трьох окремих повзунків, по одному для кожного з червоного, зеленого та синього каналів.
D max
Цей повзунок відображає динамічний діапазон вашої плівки та фактично встановлює точку білого плівки. Перетягуючи повзунок вліво, ви зробите негатив яскравішим. Перетягування вправо зробить негатив темнішим. Налаштовуючи цей повзунок вручну, рекомендується уважно спостерігати за своєю гістограмою, щоб переконатися, що ви не відсікаєте світлі тони. Якщо натиснути значок піпетки кольору (справа), негадоктор автоматично розрахує це значення, щоб забезпечити максимальну ширину гістограми без відсікання. Щоб скористатися піпеткою кольору, клікніть і перетягніть, щоб намалювати прямокутник лише на експонованій частині негативу. Не включайте неекспоновану частину, оскільки це призведе до перекосу результату.
зміщення експозиції сканера
Цей повзунок дозволяє встановити точку чорного. Це технічне регулювання, яке забезпечує правильне занулення значень RGB та розподіл гістограми між значеннями [0, 1] для надійності в наступних операціях. Перетягуючи його вліво, ви зробите негатив яскравішим. Перетягування вправо зробить негатив темнішим. Налаштовуючи цей повзунок вручну, рекомендується уважно спостерігати за своєю гістограмою, щоб переконатися, що ви не відсікаєте тіні. Якщо натиснути на піпетку кольорів, негадоктор автоматично обчислить необхідне зміщення. Щоб скористатися піпеткою кольорів, виберіть регіон із найтемнішим освітленням або виділіть ціле зображення, не включаючи неекспоновані ділянки плівки. Перепровірте гістограму, щоб переконатися, що її ліва частина не зрізається.

🔗корекції

Ця вкладка містить повзунки, які дозволяють вносити корекції у обарвлення як у тіньовій, так і у світлій області.

Налаштування на цій вкладці не потрібні для більшості добре збережених негативів. Це в основному корисно для старих та погано збережених негативів із плівковою основою, що розкладається і вносить небажані обарвлення. Зверніть увагу, що налаштування обарвлення тіней не матиме ефекту, якщо для параметра зміщення експозиції сканера на вкладці параметри плівки встановлено ненульове значення.

Інший випадок, коли можуть знадобитися ці корекції обарвлення, це якщо властивості балансу білого світла, використовуваного для сканування плівки, суттєво відрізняються від джерела світла, при якому оригінальна плівкова камера робила знімок. Наприклад, якщо ви підсвічуєте плівку світлодіодним (LED) світлом, але оригінальний знімок зроблений при денному світлі, можуть знадобитися додаткові корекції обарвлення.

обарвлення тіней
Ці три повзунки дозволяють коригувати обарвлення в тінях шляхом індивідуального налаштування каналів червоного, зеленого і синього. Використовуйте піпетку кольорів для автоматичного встановлення повзунків, вибираючи нейтральну сіру область в тінях, що вимагає корекції. Оскільки повзунки тіней також можуть впливати на обарвлення світлих тонів, важливо закінчити налаштування повзунків тіней перед переходом до повзунків світлих тонів.
баланс білого в світлих тонах
Ці три повзунки дозволяють коригувати баланс білого у світлих тонах шляхом індивідуального налаштування каналів червоного, зеленого та синього. Використовуйте піпетку кольорів для автоматичного встановлення повзунків, вибравши нейтральну сіру область у світлих тонах, яка неправильно збалансована.

🔗параметри друку

Ця вкладка містить налаштування, що імітують тональний ефект фотохімічного паперу, який використовувався б для створення друкованого зображення, якби ви не обробляли фотографію цифровим способом. Це креативні налаштування, вони мають загальну мету, подібну до налаштувань креативної тональної кривої на вкладці крива модуля filmic rgb.

Експозиція друку, чорна точка паперу і грейд паперу аналогічні елементам керування нахил, зміщення і степінь в модулі колірний баланс (який, у свою чергу, базується на стандарті ASC CDL). Ці налаштування визначають креативну тональну криву для забезпечення наміру контрасту після інверсії в кінці модуля. Рівняння, що регулює цю поведінку нахилу/зміщення/степеня, є:

RGB_на_виході = ( RGB_на_вході × експозиція + точка чорного ) ᵍʳᵃᵈᵉ

чорна точка паперу (корекція щільності)
Для цього повзунка виберіть піпетку кольору та клікніть і перетягніть, щоб вибрати область, яка охоплює лише експоновану частину плівки. Якщо ви можете побачити неекспоновані ділянки по краях вашого зображення, переконайтесь, що ці області виключені з намальованого прямокутника під час обчислення параметра повзунка чорна точка. Точка чорного паперу представляє щільність найчорнішого кристалічного галогеніду срібла, доступного на віртуальному папері. В процесі аналогової обробки ця щільність чорного завжди призводить до ненульової яскравості, але цифровий конвеєр зазвичай очікує, що чорний буде кодуватися нульовим значенням RGB. Це налаштування повзунка дозволяє відобразити чорний паперу на чорний конвеєру обробки через зміщення. За допомогою піпетки кольору можна вибрати область зображення, яку слід відобразити на чорний кінцевого зображення.
грейд паперу (гамма)
Цей повзунок є вашим регулятором гамми (контрасту), і за замовчуванням він має значення 4. Якщо все пішло добре, це значення (4) мінус значення D max (на вкладці “параметри плівки”) зазвичай повинно давати значенням від 2 до 3.
глянцевість паперу (дзеркальні відблиски)
Цей повзунок по суті є інструментом стиснення світлих тонів. Перетягуючи цей повзунок вліво, ви побачите на гістограмі, що значення світлих тонів стискаються (зсуваються вліво). Відрегулюйте це відповідно, щоб ваші світлі тони не були обрізані на гістограмі. Ви також можете використовувати це для імітації матового друку фотографій із низькоконтрастними світлими тонами.
регулювання експозиції друку
Цей повзунок пропонує останню можливість виправити будь-яке відсікання світлих тонів. Якщо ви ретельно дотримувались усіх попередніх інструкцій, вам не потрібно коригувати це налаштування. Зверніть увагу, що ви можете збільшити експозицію друку, одночасно зменшуючи глянцевість паперу, що дозволяє освітлити середні тони, не втрачаючи жодних світлих тонів. Ви можете скористатися піпеткою кольорів, щоб вибрати найяскравіші світлі тони або вибрати ціле зображення, не включаючи неекспоновані ділянки плівки. Це встановить експозицію так, щоб найяскравіша частина вибраної області не відсікалася. Перепровірте гістограму, щоб переконатися, що права частина гістограми не відсікається.

translations