korekcja obiektywu

Automatycznie koryguje (lub symuluje) zniekształcenia obiektywu, poprzeczne aberracje chromatyczne (TCA) i winietowanie.

Możesz użyć danych korekcji obiektywu osadzonych w pliku Raw (jeśli są dostępne/obsługiwane) lub danych korekcji dostarczonych przez zewnętrzną bibliotekę lensfun.

Dostępne są także dodatkowe elementy sterujące umożliwiające ręczną korektę winietowania w przypadku, gdy profile dostępne dla danego obiektywu są niewystarczające lub nieistniejące.

Zauważ, że jeśli korekcja TCA jest włączona w tym module, równoczesne użycie modułu aberracji chromatycznej raw może powodować artefakty nadmiernej korekcji.

🔗dane korekcji lensfun

Jeśli biblioteka lensfun twojego systemu nie ma profilu korekcji dla automatycznie zidentyfikowanej kombinacji aparat/obiektyw, elementy sterujące dla trzech parametrów fotometrycznych (poniżej) zostaną zastąpione komunikatem ostrzegawczym. Możesz spróbować samodzielnie znaleźć odpowiedni profil, wyszukując go w menu.

Jeśli twój obiektyw znajduje się na liście, ale nie został poprawnie zidentyfikowany, może to wymagać pewnych zmian w programie exiv2 (p. ten post). Należy pamiętać, że po dokonaniu takich korekt może być konieczne ponowne zaimportowanie obrazów, ponieważ nazwa obiektywu jest pobierana w ramach procesu importowania.

Domyślnie wyświetlane i identyfikowane automatycznie są tylko obiektywy kompatybilne z mocowaniem zastosowanym w twoim aparacie. Jeśli korzystasz z obiektywu poprzez adapter (na przykład z obiektywu Cztery Trzecie na korpusie Mikro Cztery Trzecie), to dla identyfikacji tego obiektywu będziesz musiał uruchomić narzędzie lensfun-add-adapter.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego obiektywu, sprawdź, czy znajduje się on na liście aktualnie obsługiwanych obiektywów i spróbuj uruchomić lensfun-update-data. Jeśli nadal nie ma profilu pasującego do twojego obiektywu, Torsten Bronger, jeden z użytkowników darktable, oferuje usługę kalibracji obiektywów. Możesz też odwiedzić projekt Lensfun, aby dowiedzieć się, jak wygenerować własny zestaw parametrów korekcji. Nie zapomnij udostępnić swojego profilu zespołowi lensfun!

🔗kontrolki modułu

tryb korekcji
Określa metodę korygowania dystorsji. W zależności od wybranej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki:

-“baza lensfun”: używa zapisanych korekcji z projektu lensfun.

-“osadzone metadane”: używa korekcji zapisanych w pliku RAW. Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy znaleziono odpowiednie metadane.
-“tylko winietowanie ręczne”: nie używa żadnych korekcji automatycznych, dostarcza tylko ręczne winietowanie.
poprawki
Określa, które korekcje (zniekształcenie, TCA, winietowanie) zastosować. Zmień to z domyślnej wartości „wszystkie”, jeśli twój aparat wykonał już jakieś wewnętrzne poprawki (np. winietowanie) lub jeśli planujesz dokonać niektórych poprawek za pomocą osobnego programu.
zastosowane korekcje
Sporadycznie, dla danej kombinacji aparat/obiektyw, obsługiwane są tylko niektóre z możliwych korekt. Ten komunikat pojawia się na dole modułu i poinformuje cię, jakie poprawki zostały faktycznie zastosowane do zdjęcia.
pokaż prowadnice
Zaznacz to pole na dole modułu, aby wyświetlać nakładki prowadnic, gdy moduł jest aktywowany. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby kontrolować właściwości prowadnic. Zob. prowadnice i nakładki, aby uzyskać szczegółowe informacje.

🔗kontrolki lensfun

Poniższe kontrolki dostępne są tylko dla metody korekcji “baza lensfun”:

aparat
Marka i model aparatu zgodnie z danymi Exif obrazu. Możesz to zmienić ręcznie i wybrać kamerę z menu. Wyświetlone zostaną tylko obiektywy z profilami korekcji pasującymi do wybranego aparatu.
obiektyw
Marka i model obiektywu zgodnie z danymi Exif obrazu. Możesz to zmienić ręcznie i wybrać obiektyw z menu. Jest to wymagane głównie w przypadku czystych soczewek mechanicznych, ale może być również potrzebne w przypadku soczewek niemarkowych / innych firm.
parametry fotometryczne (ogniskowa, przysłona, odległość hiperfokalna)
Korekty obiektywu zależą od pewnych parametrów fotometrycznych odczytanych z danych Exif obrazu: ogniskowej (dla dystorsji, TCA, winietowanie), przysłony (dla TCA, winietowania) i odległości hiperfokalnej (dla winietowania). Wiele aparatów nie rejestruje odległości ogniskowej w swoich danych Exif, w takim przypadku należy ustawić to ręcznie.

Możesz ręcznie nadpisać wszystkie automatycznie wybrane parametry. Wybierz jedną z predefiowanych wartości z rozwijalnego menu bądź (przy otwartym menu) wpisz własną wartość.

geometria
Oprócz korygowania wad obiektywu, ten moduł może zmienić typ projekcji obrazu. Ustaw w tej liście rozwijanej żądany typ projekcji (np. „prostoliniowy”, „rybie oko”, „panoramiczny”, „cylindryczny”, „rzut prostokątny”, „stereograficzny”, „wiernokątowy”, „rybie oko Thoby’ego”). Aby poprawić proporcje obiektywu anamorficznego, użyj modułu obrotu i perspektywy.
skala
Dostosuj współczynnik skalowania obrazu, aby uniknąć czarnych narożników. Naciśnij przycisk automatycznego skalowania (po prawej stronie suwaka), aby darktable automatycznie znalazł najlepsze dopasowanie.
tryb
Domyślnym zachowaniem tego modułu jest poprawianie wad obiektywu. Przełącz tę listę rozwijaną na „zniekształcenie”, aby zamiast tego symulować wady/zniekształcenia konkretnego obiektywu (efekt odwrócony).
Nadpisanie TCA
Zaznacz to pole, aby zastąpić parametry automatycznej korekcji dla TCA. Spowoduje to wyświetlenie kontrolek czerwonego i niebieskiego TCA. Usuń zaznaczenie pola, aby powrócić do automatycznych poprawek.
TCA czerwony; TCA niebieski
Zastępuje parametry korekcji TCA. Za pomocą tych suwaków można również ręcznie ustawić parametry, jeśli profil obiektywu nie obejmuje korekcji TCA. Zwróć uwagę na kolorowe szwy na elementach o wysokim kontraście i dostosuj parametry TCA, aby zminimalizować te szwy.

Uwaga: korekcje TCA nie zostaną zastosowane do obrazów, które zostały zidentyfikowane jako monochromatyczne (więcej informacji znajdziesz w sekcji wywoływanie zdjęć monochromatycznych.

Uwaga: Moduł korekcji obiektywu uzupełni brakujące dane na brzegach, powtarzając piksele brzegów. W przypadku mocnych poprawek to wypełnienie może być widoczne (szczególnie na zaszumionych obrazach). W razie potrzeby przytnij obraz.


🔗kontrolki osadzonych metadanych

Poniższe kontrolki dostępne są tylko dla metody korekcji “osadzone metadane”:

użyj najnowszego algorytmu
Ta opcja pojawia się w przypadku obrazów korzystających ze starszej wersji algorytmu korekcji “osadzonych metadanych”. Zaznacz to pole, aby nieodwracalnie zmienić algorytm na nowszy.

Po kliknięciu przycisku “dostrajanie” dostępne są poniższe kontrolki:

dostrajanie
Pomaga w dostrajaniu korekcji dystorsji i aberracji chromatycznej.
winietowanie
Dostraja korekcję winietowania.
TCA czerwone
Dostraja korekcję czerwonej aberracji chromatycznej.
TCA niebieskie
Dostraja korekcję niebieskiej aberracji chromatycznej.
skala obrazu
Nadpisuje skalowanie zdjęcia.

🔗korekcja ręcznego winietowania

Dla wieku obiektywów pełna korekcja winietowania jest niemożliwa lub nieodpowiednia, jeśli zastosujemy osadzone dane bądź bazę lensfun. Klikając przycisk “ręczna korekcja winietowania” zyskujesz dostęp do dodatkowych opcji dzięki następującym kontrolkom:

siła
całkowita siła efektu.
promień
obszar obrazu, nie zmieniony korekcją.
nachylenie
nachylenie efektu korekcji poza promieniem.

Możesz zwizualizować rezultat korekcji, klikając przycisk maski, znajdujący się obok suwaka siły.

translations