lenscorrectie

Automatisch corrigeren voor (of simuleren) lensvervorming, transversale chromatische aberraties (TCA) en lichtafval.

Je kunt ervoor kiezen om lenscorrectiegegevens te gebruiken die zijn ingesloten in je Raw-bestand (indien aanwezig/ondersteund) of correctiegegevens die worden geleverd door de externe [lensfun bibliotheek] (https://lensfun.github.io/).

Er zijn ook extra bedieningselementen beschikbaar voor handmatige vignetteringscorrectie, voor het geval de beschikbare profielen voor uw lens onvoldoende of niet bestaan.

Houd er rekening mee dat als TCA-correctie is ingeschakeld in deze module, ook het gebruik van raw chromatic aberrations artefacten door overcorrectie kan veroorzaken.

🔗lensfun correctie data

Als de lensfun-bibliotheek van jouw systeem geen correctieprofiel heeft voor de automatisch geïdentificeerde camera/lens-combinatie, worden de bedieningselementen voor de drie fotometrische parameters (hieronder) vervangen door een waarschuwingsbericht. Je kan zelf proberen het juiste profiel te vinden door ernaar te zoeken in het menu.

Als jouw lens in de lijst staat maar niet correct is geïdentificeerd, kan dit enige aanpassing vereisen binnen het exiv2-programma (zie dit bericht voor details). Houd er rekening mee dat je de afbeeldingen mogelijk opnieuw moet importeren nadat dergelijke aanpassingen zijn gemaakt, aangezien de lensnaam wordt opgehaald als onderdeel van het importproces.

Standaard worden alleen lenzen die direct compatibel zijn met de vatting van je camera weergegeven en automatisch geïdentificeerd. Als je lenzen gebruikt voor een andere vatting met een adapter (bijvoorbeeld een Vier Derden lens die is aangepast aan een Micro Four Thirds body), dan moet je het lensfun-add-adapter gereedschap uitvoeren om deze lenzen in te schakelen.

Als je jouw lens niet kunt vinden, controleer dan of deze in de lijst met momenteel ondersteunde lenzen staat en probeer de [lensfun-update-data] (https://lensfun.github.io/manual/v0.3.2/lensfun-update-data.html) hulpmiddel. Als er nog steeds geen passend profiel voor jouw lens is, wordt een lenskalibratieservice aangeboden door Torsten Bronger, een van darktable’s gebruikers. Je kan ook het lensfun-project bezoeken om te leren hoe je jouw eigen set correctieparameters kan genereren. Vergeet niet jouw profiel te delen met het lensfun team!

🔗module instellingen

correctie methode
kies welke methode u wilt gebruiken om vervormingen te corrigeren. Er zijn aanvullende bedieningselementen beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde optie:
  • “Lensfun-database”: Gebruik correcties van het lensfun-project.
  • “ingebedde metadata”: Gebruik correcties die zijn ingebed in de metadata van het Raw-bestand. Dit is alleen beschikbaar als ondersteunde metagegevens worden gevonden.
  • “alleen handmatige vignet”: Voer geen automatische correctie uit, maar zorg voor handmatige vignetcorrectie.
correcties
Kies welke correcties (vervorming, TCA, lichtafval) toegepast moeten worden. Verander dit van de standaard “alles”, als jouw camera al enkele interne correcties heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld vignettering), of als je van plan bent enkele correcties uit te voeren met een apart programma.
uitgevoerde correcties
Soms worden voor een bepaalde camera/lens-combinatie slechts enkele van de mogelijke correcties ondersteund. In dit berichtvenster zie je welke correcties daadwerkelijk op de afbeelding zijn toegepast.
toon hulplijnen
Vink het vakje onderaan de module aan om hulplijn-overlays weer te geven wanneer de module wordt geactiveerd. Klik op het pictogram aan de rechterkant om de eigenschappen van de hulplijnen te beheren. Zie hulplijnen & overlays voor details.

🔗lensfun instellingen

De volgende instellingen zijn enkel voorzien voor de “lensfun” correctiemethode

camera
Het merk en model van de camera zoals bepaald door de Exif-gegevens van de afbeelding. Je kan dit handmatig overschrijven en jouw camera selecteren in een hiërarchisch menu. Alleen lenzen met correctieprofielen die overeenkomen met de geselecteerde camera worden weergegeven.
lens
Het merk en model van de lens zoals bepaald door de Exif-gegevens van de afbeelding. Je kan dit handmatig overschrijven en jouw lens selecteren in een hiërarchisch menu. Dit is voornamelijk vereist voor puur mechanische lenzen, maar kan ook nodig zijn voor niet-merkgebonden lenzen van derden.
fotometrische parameters (brandpuntsafstand, diafragma, brandpuntsafstand)
Lenscorrecties zijn afhankelijk van bepaalde fotometrische parameters die uit de Exif-gegevens van de afbeelding worden gelezen: brandpuntsafstand (voor vervorming, TCA, vignettering), diafragma (voor TCA, vignettering) en brandpuntsafstand (voor vignettering). Veel camera’s nemen de brandpuntsafstand niet op in hun Exif-gegevens, in welk geval je dit handmatig moet instellen.

Je kan alle automatisch geselecteerde parameters handmatig overschrijven. Neem een van de vooraf gedefinieerde waarden uit het vervolgkeuzemenu of typ, met het vervolgkeuzemenu nog steeds open, gewoon jouw eigen waarde in.

geometrie
Naast het corrigeren van lensfouten, kan deze module het projectietype van jouw afbeelding wijzigen. Stel dit keuzemenu in op het gewenste projectietype (bijv. “rechtlijnig”, “fish-eye”, “panorama”, “equidistante cilinderprojectie,”, “orthografisch”, “stereografisch”, “equisolid angle”, “thoby fish-eye”). Gebruik de module draaien en perspectief om de hoogte-breedteverhouding van een anamorfe lens te corrigeren.
schaal
pas de schaalfactor van jouw afbeelding aan om zwarte hoeken te voorkomen. Druk op de knop voor automatisch schalen (rechts van de schuifregelaar) voor darktable om automatisch de beste pasvorm te vinden.
modus
Het standaardgedrag van deze module is om lensfouten te corrigeren. Zet dit keuzemenu op “vervorm” om in plaats daarvan de gebreken/vervormingen van een specifieke lens te simuleren (omgekeerd effect).
TCA overschrijven
Vink dit vakje aan om de automatische correctieparameters voor TCA te negeren. Hierdoor worden de onderstaande parameters TCA rood en TCA blauw weergegeven. Schakel het selectievakje uit om terug te keren naar automatische correcties.
TCA rood; TCA blauw
Overschrijf de correctieparameters voor TCA. Je kandeze schuifregelaars ook gebruiken om de parameters handmatig in te stellen als het lensprofiel geen TCA-correctie bevat. Let op gekleurde naden bij functies met contrastrijke randen en pas de TCA-parameters aan om die naden te minimaliseren.

Opmerking: TCA-correcties worden niet toegepast op afbeeldingen die zijn geïdentificeerd als monochroom (zie monochrome afbeeldingen ontwikkelen voor meer informatie).

Opmerking: De lenscorrectiemodule vult ontbrekende gegevens aan de randen in door de pixels van de randen te herhalen. Voor sterke correcties kan deze vulling zichtbaar zijn (vooral op afbeeldingen met ruis). Snijd de afbeelding indien nodig bij.


🔗ingebedde metadata-besturingselementen

De volgende instellingen zijn alleen beschikbaar voor de correctiemethode “ingesloten metagegevens”:

gebruik nieuwste algoritme
Dit besturingselement verschijnt voor afbeeldingen die een oudere versie van het correctie-algoritme “ingebedde metagegevens” gebruiken. Vink dit vakje aan om onomkeerbaar over te schakelen naar het nieuwere algoritme.

De volgende bedieningselementen kunnen worden weergegeven door op de knop “fijnafstelling” te klikken:

vervorming nauwkeurig afstellen
Verfijn de correctie van vervorming/chromatische aberratie.
Fijnafstemming vignettering
Fijnafstelling van de vignetteringscorrectie.
TCA rood verfijning
Pas de correctie van rode chromatische aberratie nauwkeurig aan.
TCA-blauw verfijning
Pas de correctie van blauwe chromatische aberratie nauwkeurig aan.
afbeelding schaal
de schaal van de afbeelding negeren.

🔗handmatige vignetcorrectie

Volledige vignetteringscorrectie is voor veel lenzen niet beschikbaar of ontoereikend, of het nu gaat om ingebedde metadata of de lensfun-database. Klik op de knop “handmatige vignetteringscorrectie” om via de volgende bedieningselementen aanvullende aanpassingen door te voeren.

kracht
De algehele sterkte van het effect.
radius
de hoeveelheid van de afbeelding die door de correctie ongewijzigd blijft.
steilheid
de steilheid van het correctie-effect buiten de radius.

Het effect van de correctie kan worden gevisualiseerd door op de maskerknop naast de sterkteschuifregelaar te klikken.

translations