snelle verzamelingen

Geef een lijst weer van recent gebruikte collecties die zijn gegenereerd door de module collecties.

Deze module kan verborgen zijn, afhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld in de module collecties.

Klik op een item om de geselecteerde collectie opnieuw te openen. Hiermee wordt ook de collecties-module bijgewerkt met de juiste filtercriteria en -regels.

🔗voorkeuren

Met de optie “voorkeuren…” in het menu voorinstellingen kan je het gedrag van de module snelle verzamelingen als volgt aanpassen:

aantal snelle verzamelingen dat moet worden opgeslagen
Het aantal snelle verzamelingen dat moet worden opgeslagen en weergegeven in de module snelle verzamelingen (standaard 10)
voorkeur aan geschiedenis knop in de collecties module
Stel in of de voorkeur uitgaat naar gebruik van deze module of de geschiedenis knop in de collecties module.

translations