momentopname

Sla ontwikkeling momentopname op en vergelijk deze met de huidige bewerking.

Momentopnames kunnen op elk punt in het ontwikkelingsproces worden gemaakt en later over het huidige middenaanzicht worden gelegd. Dit stelt jou in staat om een zij aan zij vergelijking uit te voeren (standaard links=momentopname, rechts=actieve bewerking) terwijl je parameters van een module afstemt. Het kan ook gecombineerd worden met de geschiedenis module om een momentopname te vergelijken met verschillende ontwikkelingsstadia.

Om een momentopname te maken, klik je op de knop maak momentopname. Boven de knop zie je een lijst met de momentopnames die voor deze bewerkingssessie zijn gemaakt. De naam van elke momentopname weerspiegelt de naam van de module die is geselecteerd in de geschiedenis en de positie ervan op het moment dat de momentopname werd gemaakt. U kunt uw eigen label voor een momentopname kiezen door Ctrl+klikken op de naam van de momentopname. Deze wordt weergegeven na de modulenaam, gescheiden door een opsommingsteken.

Klik op de naam van een momentopname om deze te tonen – dit maakt een gesplitste weergave mogelijk tussen het opgeslagen momentopnamebeeld en de huidige staat van het verwerkte beeld. U kunt de positie van de splitslijn bepalen door met uw muis op de lijn te klikken en te slepen. Als u met uw muis over de splitslijn zweeft, verschijnt er een klein rotatiepictogram in het midden van de lijn. Klik op dit pictogram om te wisselen tussen verticale en horizontale gesplitste weergave – de posities van de momentopname en de huidige afbeelding worden tegen de klok in gedraaid, zodat u kunt kiezen of ze boven, onder, links of rechts van het scherm verschijnen.

Er wordt altijd een pijl met de letter “S” weergegeven om aan te geven welke kant van de afbeelding de momentopname is en welke de huidige bewerking is.

Je kunt de afbeelding pannen of zoomen terwijl je de snapshotweergave gebruikt met je toetsenbord of je muis. Om te pannen met de muis moet je de “a”-toets ingedrukt houden terwijl je klikt en sleept (deze toets kan geconfigureerd worden in preferences > shortcuts > views > darkroom > force pan & zoom with mouse).

Klik nogmaals op de naam van de momentopname om de overlay uit te schakelen en terug te keren naar jouw bewerkingssessie. Klik op de resetknop van de module om alle bestaande snapshots te verwijderen.


Opmerking: Momentopnamen worden bewaard voor de duur van oude darktable-sessie. Dit betekent dat je momentopnamen ook kunt gebruiken om te vergelijken met een andere afbeelding. Navigeer gewoon naar die afbeelding en schakel de momentopname-weergave zoals normaal in. Wanneer u dit doet, verschijnt er een pijl in de naam van de momentopname om aan te geven dat deze niet van de huidige afbeelding is genomen – beweeg met je muis over de naam om de naam van de oorspronkelijke afbeelding in een tooltip te zien).


translations