vignettering

Pas een vignetteringseffect toe op de afbeelding.

Vignettering is een wijziging van de helderheid en verzadiging aan de randen van de afbeelding in een bepaalde vorm. Veel van de onderstaande parameters kunnen ook worden gewijzigd met een grafisch besturingselement dat de afbeelding overlapt wanneer de module focus heeft, waarbij de vorm en omvang van het effect wordt weergegeven.


Opmerking: Van deze module is bekend dat deze onder bepaalde omstandigheden bandvormende-artefacten veroorzaakt. Overweeg om de module dither or posterize te activeren om dit te verhelpen.


Let ook op: Deze module kan onnatuurlijk ogende resultaten opleveren en moet met zorg worden gebruikt. Gebruik in plaats daarvan de module belichting met een elliptisch masker met een groot overgangsgebied en, indien gebruik indien nodig de module kleurbalans rgb met hetzelfde masker om verzadiging aan de randen te verminderen.


🔗module instellingen

gradiënt start
De radius straal van het centrale vignetteringsgebied.
afname radius
De progressiviteit van de sterkte. Lagere waarden veroorzaken een steilere overgang.
helderheid
De intensiteit van verheldering (positieve waarden) of verduistering (negatieve waarden).
verzadiging
Bepaal hoe sterk kleuren worden wanneer ze onverzadigd/verzadigd zijn in het donkere/verlichte vignetteringsgebied.
horizontaal/verticaal middenpunt
Het midden van het vignet horizontaal/verticaal verschuiven.
vorm
De vorm van het vignetteringseffect. De standaardwaarde van 1 creëert een cirkelvormig of elliptisch gebied. Kleinere waarden verschuiven de vorm naar meer vierkant; hogere waarden veranderen het in een kruisachtige vorm.
automatische verhouding
Automatisch de breedte/hoogte-verhouding van het vignet aanpassen aan de beeldverhouding van de onderliggende afbeelding. Dit zorgt er meestal voor dat het vignetteringsgebied elliptisch wordt.
verhouding breedte/hoogte
Pas handmatig de breedte/hoogteverhouding van het lichtafvalgebied aan.
dithering
Activeer willekeurige ruisdithering om bandvormende-artefacten veroorzaakt door vignetovergangen te verminderen. Selecteer “8-bit output” om bandvorming op het beeldscherm en voor JPEG’s te voorkomen. Wanneer ingesteld op “16-bits uitvoer”, wordt slechts een kleine hoeveelheid dithering toegepast, net sterk genoeg om bandvorming op het fijnkorrelige 16-bits niveau te compenseren. Het wordt nu aanbevolen dat u in plaats daarvan de module dithering and posterize gebruikt om banding-artefacten te verminderen.

translations