Віньєтування

Застосовує ефект віньєтування до зображення.

Віньєтування – це модифікація яскравості та насиченості на краях зображення у визначеній формі. Багато з перелічених нижче параметрів також можна змінити за допомогою графічного елемента керування, який накладається на зображення, коли модуль має фокус, показуючи форму та ступінь ефекту.


Примітка: Відомо, що цей модуль провокує появу артефактів бандингу за певних умов. Вам слід розглянути можливість активації модуля Дизеринг або постеризація, щоб зменшити ці артефакти.


Також зауважте: Цей модуль може давати результати, які виглядають неприродно, тому його слід використовувати обережно. Натомість використовуйте модуль Експозиція з еліптичною маскою з великою зоною переходу та, якщо необхідно, модуль Колірний баланс RGB з тією ж маскою, щоб зменшити насиченість по краях.


🔗Елементи керування модулем

Початок зони затемнення
Радіус центральної зони віньєтування.
Ширина зони затемнення
Ширина зони поступового збільшення затемнення. Нижчі значення спричиняють більш крутий перехід.
Яскравість
Інтенсивність освітлення (позитивні значення) або затемнення (негативні значення).
Насиченість
Контролює, наскільки кольори стають знебарвленими/насиченими в затемненій/освітленій області віньєтування.
Центр по горизонталі/вертикалі
Зміщення центру області віньєтування горизонтально/вертикально.
Фігура
Форма ефекту віньєтування. Значення за замовчуванням 1 створює кругову або еліптичну область. Менші значення зміщують форму на більш квадратну; вищі значення перетворюють її на хрестоподібну.
Автоматичне співвідношення
Автоматично регулює співвідношення ширини/висоти області віньєтування відповідно до співвідношення сторін зображення. Це, як правило, призводить до того, що область віньєтування стає еліптичною.
Співвідношення ширина/висота
Ручне регулювання співвідношення ширини/висоти області віньєтування.
Дизеринг
Активує дизеринг випадковим шумом, щоб зменшити артефакти бандингу (смуг), викликані градієнтами віньєтки. Виберіть “8-бітний вихід”, щоб запобігти бандингу на екрані монітора та для JPEG. Якщо встановити значення “16-бітний вихід”, застосовуватиметься лише незначна кількість дизерингу, достатня, щоб компенсувати бандинг на тонкозернистому 16-бітному рівні. Зараз рекомендується замість цього використовувати модуль Дизеринг або постеризація.

translations