Змінні

Darktable підтримує заміщення змінних у ряді модулів та налаштуваннях. Наприклад:

🔗Доступні змінні

Доступні такі змінні, хоча не всі вони можуть бути застосовні в кожному контексті:

$(ROLL.NAME)        ім'я "плівки" вхідного зображення
$(FILE.FOLDER)       папка, що містить вхідне зображення
$(FILE.NAME)        базове ім'я вхідного зображення
$(FILE.EXTENSION)     розширення вхідного зображення
$(ID)           ідентифікатор зображення
$(VERSION)         номер версії дубліката
$(VERSION.IF_MULTI)    те саме, що і $ (VERSION), але порожній рядок, якщо існує лише одна версія
$(VERSION.NAME)      ім'я версії з метаданих
$(DARKTABLE.VERSION)    версія поточного екземпляра Darktable
$(DARKTABLE.NAME)     ім'я Darktable
$(SEQUENCE)        порядковий номер у межах завдання експорту
$(WIDTH.SENSOR)      ширина даних з сенсора у пікселях перед обрізанням raw
$(HEIGHT.SENSOR)      висота даних з сенсора у пікселях перед обрізанням raw
$(WIDTH.RAW)        ширина даних raw у пікселях після обрізання raw
$(HEIGHT.RAW)       висота даних raw у пікселях після обрізання raw
$(WIDTH.CROP)       ширина зображення в пікселях у кінці конвеєра обробки, але перед зміною розміру для експорту
$(HEIGHT.CROP)       висота зображення в пікселях у кінці конвеєра обробки, але перед зміною розміру для експорту
$(WIDTH.EXPORT)      ширина зображення в пікселях у кінці конвеєра обробки і після зміни розміру для експорту
$(HEIGHT.EXPORT)      висота зображення в пікселях у кінці конвеєра обробки і після зміни розміру для експорту
$(WIDTH.MAX)        максимальна ширина, введена в модулі експорту
$(HEIGHT.MAX)       максимальна висота, введена в модуль експорту
$(YEAR)          рік на дату імпорту/експорту
$(YEAR.SHORT)       двозначний рік на дату імпорту/експорту
$(MONTH)          місяць на дату імпорту/експорту
$(MONTH.LONG)       повна назва місяця на дату імпорту/експорту
$(MONTH.SHORT)       скорочена назва місяця на дату імпорту/експорту
$(DAY)           день на дату імпорту/експорту
$(HOUR)          година на момент імпорту/експорту
$(MINUTE)         хвилина на момент імпорту/експорту
$(SECOND)         секунда на момент імпорту/експорту
$(MSEC)          мілісекунда на момент імпорту/експорту
$(EXIF.YEAR)        рік з Exif
$(EXIF.YEAR.SHORT)     рік з Exif, двозначна версія
$(EXIF.MONTH)       місяць з Exif
$(EXIF.MONTH.LONG)     місяць з Exif, повна назва
$(EXIF.MONTH.SHORT)    місяць з Exif, скорочена назва
$(EXIF.DAY)        день з Exif
$(EXIF.HOUR)        година з Exif
$(EXIF.MINUTE)       хвилина з Exif
$(EXIF.SECOND)       секунда з Exif
$(EXIF.MSEC)        мілісекунда з Exif
$(EXIF.DATE.REGIONAL)   дата з Exif з використанням бажаного користувачем регіонального формату дати
$(EXIF.TIME.REGIONAL)   час з Exif з використанням бажаного користувачем регіонального формату дати
$(EXIF.ISO)        значення ISO з Exif
$(EXIF.EXPOSURE)      експозиція з Exif
$(EXIF.EXPOSURE.BIAS)   зміщення експозиції з Exif
$(EXIF.APERTURE)      діафрагма з Exif
$(EXIF.CROP_FACTOR)    кроп-фактор з Exif
$(EXIF.FOCAL.LENGTH)    фокусна відстань з Exif
$(EXIF.FOCAL.LENGTH.EQUIV) еквівалентна фокусна відстань з Exif
$(EXIF.FOCUS.DISTANCE)   дистанція фокусування з Exif
$(IMAGE.EXIF)       основна інформація про експозицію з даних Exif (діафрагма, експозиція, ISO)
$(LONGITUDE)        довгота
$(LATITUDE)        широта
$(ELEVATION)        висота над рівнем моря
$(GPS.LOCATION)      широта, довгота та висота над рівнем моря (пропускаючи значення, які не встановлені)
$(STARS)          зірковий рейтинг (лише текст)
$(RATING.ICONS)      зірковий рейтинг (із використанням символів зірочки)
$(LABELS)         кольорові позначки (текстове позначення)
$(LABELS.ICONS)      кольорові позначки (позначення кольоровими значками)
$(MAKER)          виробник камери
$(MODEL)          модель камери
$(LENS)          об'єктив
$(TITLE)          заголовок із метаданих
$(DESCRIPTION)       опис із метаданих
$(CREATOR)         автор із метаданих
$(PUBLISHER)        видавець із метаданих
$(RIGHTS)         права з метаданих
$(TAGS)          список тегів (Xmp.dc.Subject)
$(CATEGORYn(category))   ім'я тегу рівня n [0,9] вибраної категорії (або тегу)
$(SIDECAR_TXT)       вміст допоміжного текстового файлу зображення (якщо такий є)
$(FOLDER.PICTURES)     папка із зображеннями
$(FOLDER.HOME)       домашня папка
$(FOLDER.DESKTOP)     папка робочого столу
$(OPENCL.ACTIVATED)    чи активовано OpenCL
$(USERNAME)        ім'я користувача, визначене ОС
$(NL)           символ нового рядка
$(JOBCODE)         внутрішній код завдання поточного завдання

🔗Підстановка рядків

Всі змінні підтримують базову заміну рядків, натхненну bash (командним процесором Unix-подібних систем), хоча деякі деталі відрізняються.

Усі шаблони розглядаються як прості порівняння рядків. Підтримка регулярних виразів відсутня.

Надаються такі функції заміни рядків, де var є однією із перелічених вище змінних:

$(var-default)          Якщо var порожня, поверніть "default"
                 Можна використовувати іншу змінну як "default", напр.
                 $(WIDTH.CROP-$(WIDTH.RAW))

$(var+alt_value)         Якщо var встановлено, повернути "alt_value", інакше повернути порожній рядок

$(var:offset)          Повернути var, починаючи зі зміщення offset
                 Якщо зміщення від'ємне, відлік йде від кінця рядка

$(var:offset:length)       Починаючи зі зміщення offset, повернути як максимум length символів var
                 Якщо зміщення від’ємне, довжина відлічується від кінця змінної var
                 Якщо довжина від’ємна, це означає кінець результату,
                 відлічується від кінця var, а не фактичної довжини

$(var#pattern)          Видалити "pattern" з початку var

$(var%pattern)          Видалити "pattern" з кінця var

$(var/pattern/replacement)    Замінити перше входження "pattern" у var на "replacement"
                 Якщо "replacement" є порожнім, тоді "pattern" буде видалено

$(var//pattern/replacement)   Замінити всі входження "pattern" у var на "replacement"
                 Якщо "replacement" є порожнім, тоді "pattern" буде видалено

$(var/#pattern/replacement)   Якщо var починається з "pattern", тоді "pattern" замінюється на "replacement"

$(var/%pattern/replacement)   Якщо var закінчується на "pattern", тоді "pattern" замінюється на "replacement"

$(var^)             Перевести перший символ var у верхній регістр

$(var^^)             Перевести всі символи var у верхній регістр

$(var,)             Перевести перший символ var у нижній регістр

$(var,,)             Перевести всі символи var у нижній регістр

🔗Форматування

Шаблони інформації про зображення підтримують розмітку. Наприклад, додавання наступного надасть чітке попередження (великий, червоний, жирний текст), коли OpenCL не вдалося ініціалізувати:

<span alpha='1%'>$(OPENCL_ACTIVATED/no/<span foreground='red' weight='heavy' size='xx-large' alpha='100%'>OPENCL ACTIVATION FAILED</span>$(NL))</span>

translations