Основні коригування (застарілий)


Зверніть увагу, що цей модуль оголошено застарілим у Darktable 3.6 і його більше не слід використовувати для нових редагувань. Будь ласка, використовуйте панель швидкого доступу.


Зручний модуль, що поєднує елементи керування від Експозиції, Відновлення переекспонованого, Колірного балансу та Резонансу в єдиний модуль.

Незважаючи на те, що цей модуль може забезпечити швидкий та зручний спосіб простого коригування зображення, його слід використовувати обережно. Зазвичай коригування експозиції має відбуватися перед вхідним колірним профілем у конвеєрі обробки, а коригування кольору – після. Оскільки модуль Основні коригування поєднує всі ці функції в одну операцію в конвеєрі обробки, він може не дуже добре взаємодіяти з іншими модулями. Тому, якщо ви плануєте використовувати Основні коригування з іншими модулями, натомість розгляньте можливість використання модулів Експозиція + Базова крива / Тонова крива / Filmic RGB + Колірний баланс, щоб ці операції відбувалися у правильних місцях конвеєра обробки.

🔗Елементи керування модулем

Корекція рівня чорного
Еквівалентно корекції рівня чорного в модулі Експозиція, цей повзунок визначає поріг, при якому значення темно-сірого відсікаються до чистого чорного. Зменшення цього порогу може повернути деякі темні кольори в охоплення. Збільшення значення цього повзунка може виглядати як збільшення контрастності та акцентованості зображення, але воно може витіснити темні кольори з охоплення, а відкинуті дані неможливо відновити далі в конвеєрі обробки. Для контролю контрасту в тінях краще використовувати інші модулі, такі як Тонова крива або Рівні, які зменшують ці негативні впливи далі в конвеєрі обробки.
Експозиція
Регулює компенсацію експозиції. Додавання 1 EV компенсації експозиції еквівалентно подвоєнню часу експозиції в камері, відкриттю діафрагми на 1 стоп або подвоєнню ISO.

Позитивні корекції експозиції зроблять зображення яскравішим. Як побічний ефект збільшується рівень шуму. Залежно від базового рівня шуму камери та значення ISO вашого зображення, позитивні компенсації експозиції до 1EV або 2EV все одно повинні дати прийнятні результати.

Негативні корекції експозиції зроблять зображення темнішим. Враховуючи природу цифрових зображень, це не може виправити повністю переекспоновані ділянки, але дозволяє реконструювати дані, якщо обрізано лише деякі канали RGB (див. модуль Відновлення переекспонованого для отримання інформації про те, як мати справу з обрізаними пікселями).

Стиснення світлих тонів
Стискає світлі тони зображення, щоб відновити деталі.
Контраст
Еквівалентно повзунку Контраст в модулі Колірний баланс, це використовується для збільшення розділення значень яскравості навколо точки опори, фактично роблячи тонову криву більш крутою. Повзунок Середній сірий встановлює точку опори для контрасту і будь-які пікселі, яскравість яких відповідає цій середній сірій точці, не зазнають впливу. Пікселі, яскравіші за середню сіру точку, стануть ще яскравішими, а темніші за середню сіру точку стануть ще темнішими.
Метод збереження кольорів
Якщо нелінійна тонова крива застосовується до кожного з каналів RGB окремо, тоді величина регулювання тону, застосована до кожного кольорового каналу, може бути різною, і це може спричинити зміщення відтінків. Тому, меню Метод збереження кольорів забезпечує різні методи обчислення “рівня яскравості” пікселя. Величина регулювання тону обчислюється на основі цього значення яскравості, а потім це саме регулювання застосовується до всіх трьох каналів RGB. Різні оцінювачі яскравості можуть впливати на контраст у різних частинах зображення, залежно від конкретних характеристик цього зображення. Таким чином, користувач може вибрати конкретний оцінювач, який забезпечує найкращі результати для даного зображення.
Середній сірий
Встановлює точку опори для повзунка Контраст. Це еквівалентно повзунку Опорна точка контрасту модуля Колірний баланс. Якщо регулятор контрасту встановлений на 0, цей повзунок не матиме жодного ефекту.
Яскравість
Еквівалентно збільшенню повзунка Коефіцієнт гамми у модулі Колірний баланс. Переміщення повзунка вправо збільшить яскравість зображення з акцентом на середні тони.
Насиченість
Еквівалентно повзунку Насиченість на виході модуля Колірний баланс, цей повзунок впливає на насиченість або блискучість та інтенсивність кольорів. Переміщення повзунка вправо збільшить кількість кольору на зображенні; переміщення повзунка вліво зменшить кількість кольору на зображенні.
Резонанс
Підкреслює кольори зображення, не додаючи неприродних кольорів, як це часто буває з повзунком Насиченість. Це працює, зменшуючи яскравість вже насичених пікселів, щоб зробити кольори більш живими. Ви також можете досягти деяких цікавих ефектів, комбінуючи його з повзунком насиченості, щоб впливати на більш-менш насичені ділянки зображення.
Авто
Автоматично регулюйте експозицію з урахуванням всього зображення або використовуйте піпетку кольору, щоб вибрати прямокутну область зображення – експозиція буде автоматично відрегульована залежно від вибраної області. Це дозволяє визначити пріоритети, які частини зображення мають бути добре експонованими.
Обрізка
Це впливає на кількість пікселів, які будуть відсічені до чорного або білого під час розрахунку автоекспозиції. Переміщення цього повзунка вправо дозволить відсікати більше пікселів і збільшити контраст; переміщення цього повзунка вліво буде більше стискати зображення і зменшувати контраст.

translations