darktable-cli

Виконуваний файл darktable-cli запускає варіант Darktable з інтерфейсом командного рядка, який дозволяє експортувати зображення.

Цей варіант не відкриває жодного вікна – він працює в чисто консольному режимі без запуску графічного інтерфейсу. Цей режим особливо корисний для серверів, що виконують фонові завдання.

darktable-cli можна викликати з такими параметрами командного рядка:

darktable-cli [<вхідний файл чи папка>]
       [<файл XMP>]
       <вихідний файл чи папка>
       [--width <макс. ширина>]
       [--height <макс. висота>]
       [--hq <0|1|true|false>]
       [--upscale <0|1|true|false>]
       [--style <ім'я стилю>]
       [--style-overwrite]
       [--apply-custom-presets <0|1|false|true>]
       [--out-ext <розширення>]
       [--import <файл чи папка>]
       [--icc-type <тип>]
       [--icc-file <файл>]
       [--icc-intent <метод>]
       [--verbose]
       [--help [опція]]
       [--core <опції Darktable>]

Користувач повинен вказати ім’я вхідного файлу та ім’я вихідного файлу. Усі інші параметри необов’язкові.

<вхідний файл або папка>
Ім’я вхідного файлу або папки (що містить зображення) для експорту. Якщо ви хочете обробити кілька зображень або декілька папок, використовуйте натомість параметр --import.
<файл XMP>
Необов’язкове ім’я файлу XMP, що містить дані стека історії змін, які застосовуватимуться під час експорту. Якщо цю опція не надано, Darktable буде шукати файл XMP, який належить вказаному вхідному файлу.
<вихідний файл або папка>
Ім’я вихідного файлу або папки призначення. Формат файлу експорту виводиться від розширення файлу або від опції --out-ext. Ви також можете використовувати ряд змінних в імені вихідного файлу. З очевидних причин цей параметр є обов’язковим, якщо ви використовуєте програму в папці із зображеннями, що містить кілька зображень. Якщо ви вказали вихідну папку, рекомендується також вказати формат файлу за допомогою --out-ext.
--width <максимальна ширина>
Обмежити ширину експортованого зображення заданою кількістю пікселів.
--height <максимальна висота>
Обмежити висоту експортованого зображення заданою кількістю пікселів.
--hq <0 | 1 | true | false>
Визначити, чи використовувати високоякісну передискретизацію під час експорту (докладніше див. довідку про модуль Експорт). За замовчуванням значення true.
--upscale <0 | 1 | true | false>
Визначити, чи дозволяти збільшення зображення під час експорту. За замовчуванням значення false.
--style <назва стилю>
Вказати ім’я стилю, який застосовуватиметься під час експорту. Якщо вказано стиль, також повинен бути вказаний шлях до каталогу конфігурації darktable (тобто --core --configdir ~/.config/darktable). За замовчуванням жоден стиль не застосовується.
--style-overwrite
Зазначений стиль перезаписує стек історії, а не додається до нього.
--apply-custom-presets <0 | 1 | false | true>
Чи потрібно завантажувати data.db, який містить пресети та стилі. Якщо вимкнути цю опцію, ви можете запускати кілька екземплярів darktable-cli за рахунок неможливості використовувати параметр --style. За замовчуванням значення true.
--out-ext <розширення>
Встановити формат файлу експорту на основі розширення (jpg, tif, jxl). Якщо вказано, має пріоритет над <вихідним файлом>. За замовчуванням це витягується з <вихідного файлу>. Значенням за замовчуванням є jpg, якщо вказана <вихідна папка> . Зауважте: розширення, яке використовується в імені файлу експорту, визначається форматом експорту і його не можна змінити.
--import <файл або каталог>
Вказати вхідний файл або папку, можна використовувати кілька разів. Цей параметр не можна поєднувати з <вхідним файлом або папкою>.
--icc-type <type>
Вказати тип профілю ICC, що є аналогом вибору “вихідного профілю” в модулі Вихідний колірний профіль. За замовчуванням значення “вказаний в зображенні”. Використовуйте --help icc-type, щоб отримати список підтримуваних типів. Детальніший опис доступних опцій див. у довідці на модуль Вихідний колірний профіль.
--icc-файл <файл>
Вказати ім’я файлу профілю ICC. За замовчуванням порожнє ім’я файлу.
--icc-intent <метод>
Вказати метод візуалізації. За замовчуванням значення “вказаний в зображенні”. Використовуйте --help icc-intent, щоб отримати список підтримуваних методів. Дивіться Метод візуалізації для більш детального опису доступних опцій.
--verbose
Дозволяє детальний звіт про роботу програми.
--help [опція]
Друкувати довідку про використання та вийти. Якщо вказано опція, додатково друкується довідка про використання для даної опції.
--core <опції Darktable>
Усі параметри командного рядка після --core передаються ядру Darktable і обробляються як стандартні параметри. Детальний опис див. у розділі бінарний файл darktable.

🔗Опції експорту

Параметри експорту для Darktable визначаються як елементи конфігурації, встановлені в модулі Експорт. Існує два способи змінити цю конфігурацію під час використання darktable-cli, як описано нижче.

🔗Використовувати модуль експорту

Команда darktable-cli використовуватиме останню конфігурацію формату, яка була в модулі експорту, коли він виконувався в інтерактивному режимі (GUI). Тому ви можете вручну встановити потрібні параметри формату в графічному інтерфейсі Darktable, а потім запустити darktable-cli для експорту файлів.

🔗Передати опції в командному рядку

Ви можете встановити будь-який параметр конфігурації формату експорту, використовуючи такий синтаксис:

  --core --conf plugins/imageio/format/<FORMAT>/<OPTION>=<VALUE>

де <FORMAT> – це назва бажаного вихідного формату, а <OPTION> – будь-який параметр конфігурації для цього формату.

Опція, встановлена таким чином, не зберігатиметься постійно, а використовуватиметься лише для цього запуску darktable-cli.

У наступних розділах описано параметри/значення конфігурації, доступні для кожного формату експорту:

🔗jpeg

quality
Якість стиснення (5 - 100)

🔗j2k (jpg2000)

format
Формат виводу
 • 0: J2K
 • 1: jp2
quality
Якість стиснення (5 - 100)
preset
Режим DCP
 • 0: Cinema2K, 24 FPS
 • 1: Cinema2K, 48 FPS
 • 2: Cinema4K, 24 FPS

🔗exr (OpenEXR)

bpp
Бітова глибина (16 або 32)
compression
Тип стиснення
 • 0: нестиснутий
 • 1: RLE
 • 2: ZIPS
 • 3: ZIP
 • 4: PIZ
 • 5: PXR24
 • 6: B44
 • 7: DWAA
 • 8: DWAB

🔗pdf

title
Заголовок PDF
size
Розмір pdf (A4, A3, Letter, Legal)
orientation
Орієнтація паперу pdf
 • 0: портретна
 • 1: альбомна
border
Порожній простір навколо PDF; формат: розмір (число) + одиниці вимірювання; приклади: 10 мм, 1 дюйм
dpi
Роздільна здатність у точках на дюйм всередині PDF (1 - 5000)
rotate
Чи повертати PDF (0 чи 1)
icc
Чи потрібно вставляти профіль ICC (0 чи 1)
bpp
Бітова глибина (8 або 16)
compression
Чи стискати PDF (0 чи 1)
mode
Режим розміщення зображень у PDF
 • 0: нормальний: просто помістити зображення в PDF
 • 1: чернетка: зображення замінюються рамками
 • 2: debug: рамки навколо сторінки та зображень

🔗pfm

Не передбачено жодних опцій.

🔗png

bpp
Бітова глибина (8 або 16)
compression
Рівень стиснення (0 - 9)

🔗ppm

Не передбачено жодних опцій.

🔗tiff

bpp
Бітова глибина (8, 16, 32)
compress
Тип стиснення
 • 0: без стиснення
 • 1: deflate
 • 2: deflate з предиктором
compresslevel
Рівень стиснення (0 - 9)
shortfile
Ч/Б чи кольорове зображення
 • 0: записувати кольори RGB
 • 1: записувати відтінки сірого

🔗webp

comp_type
Тип стиснення
 • 0: з втратами
 • 1: без втрат
quality
Якість стиснення (5 - 100)
hint
Бажаний спосіб управління стисненням
 • 0: за умовчанням
 • 1: picture: цифрове зображення, портрет
 • 2: photo: фотографія просто неба, з природним освітленням
 • 3: graphic: зображення з дискретними тонами (графіки тощо)

🔗Копіювати

Не передбачено жодних опцій.

🔗xcf

bpp
Бітова глибина (8, 16, 32)

🔗JXL

bpp
Бітова глибина (8, 10, 12, 16, 32)
pixel_type
Чи є 16-бітний тип пікселя цілим числом без знака чи числом з рухомою комою
 • 0: беззнакове ціле число
 • 1: число з рухомою комою
quality
Ціле число (4-100): якість зображення, приблизно відповідна якості JPEG (100 – без втрат)
original
Чи потрібно кодувати за допомогою оригінального колірного профілю чи внутрішнього XYB
 • 0: внутрішній
 • 1: оригінальний
effort
Ціле число від 1 до 9. Зусилля для кодування виводу; вище - повільніше (за замовчуванням 7)
tier
Ціле число від 0 до 4. Більше значення надає перевагу швидкості декодування порівняно з якістю (за замовчуванням 0)

translations