Корекція оптики

Автоматично коригує (або імітує) дисторсію оптики, поперечні хроматичні аберації (ХА) та віньєтування.

Ви можете використовувати дані корекції оптики, вбудовані у ваш файл raw (якщо наявні та підтримуються), або дані корекції, надані зовнішньою бібліотекою Lensfun.

Також надаються додаткові елементи керування для ручної корекції віньєтування, якщо профілі для вашого об’єктива недостатні або відсутні.

Зауважте, що якщо корекцію поперечних ХА увімкнено в цьому модулі, використання Raw хроматичні аберації може спричинити артефакти через надмірну корекцію.

🔗Дані корекції Lensfun

Якщо бібліотека Lensfun у вашій системі не має профілю корекції для автоматично ідентифікованої комбінації камера/об’єктив, елементи керування для трьох фотометричних параметрів (нижче) замінюються попереджувальним повідомленням. Ви можете спробувати знайти потрібний профіль самостійно, шукаючи його в меню.

Якщо ваш об’єктив присутній у списку, але його не було ідентифіковано правильно, можуть знадобитися певні налаштування для програми exiv2 (див. це обговорення щодо подробиць). Зверніть увагу, що, можливо, вам доведеться повторно імпортувати зображення після внесення таких налаштувань, оскільки назва об’єктива отримується як частина процесу імпорту.

За замовчуванням лише об’єктиви, які безпосередньо сумісні з байонетом вашої камери, є у списку та автоматично ідентифікуються. Якщо ви використовуєте об’єктиви для іншого байонета з адаптером (наприклад, об’єктив Four Thirds, адаптований до корпусу Micro Four Thirds), вам потрібно запустити lensfun-add-adapter, щоб додати ці об’єктиви.

Якщо ви не можете знайти свій об’єктив, перевірте, чи він є у списку підтримуваних на даний момент об’єктивів, і спробуйте запустити інструмент lensfun-update-data. Якщо для вашого об’єктива досі немає відповідного профілю, послугу калібрування об’єктивів пропонує Торстен Бронгер, один із користувачів Darktable. Крім того, ви можете відвідати проект Lensfun, щоб дізнатися, як створити власний набір параметрів корекції. Не забудьте поділитися своїм профілем з командою Lensfun!

🔗Елементи керування модулем

Метод корекції
Виберіть метод виправлення спотворень. Залежно від вибраного параметра будуть доступні додаткові елементи керування:
  • “База даних Lensfun”: використовувати виправлення, надані проєктом Lensfun.
  • “Вбудовані метадані”: використовувати виправлення, вбудовані в метадані файлу raw. Це метод доступний, лише якщо знайдено підтримувані метадані.
  • “Лише ручна корекція віньєтування”: автоматичне виправлення не виконується, але забезпечується виправлення віньєтування вручну.
Корекції
Виберіть, які виправлення (дисторсія, поперечні ХА, віньєтування) застосувати. Змініть це зі значення за замовчуванням “Всі” на щось інше, якщо ваша камера вже виконала деякі внутрішні виправлення (наприклад, віньєтування) або якщо ви плануєте провести деякі виправлення за допомогою окремої програми.
Скориговано
Іноді для даної комбінації камера/об’єктив лише деякі з можливих виправлень підтримуються. Це вікно повідомлення з’являється внизу модуля, щоб вказати, які виправлення фактично було застосовано до зображення.
Показати напрямні
Поставте прапорець у нижній частині модуля, щоб відображати накладені напрямні щоразу, коли модуль активовано. Натисніть значок праворуч, щоб керувати властивостями напрямних. Додаткову інформацію див. у розділі Напрямні та накладки.

🔗Елементи керування Lensfun

Наведені нижче елементи керування надаються лише для методу корекції “Lensfun”:

Камера
Виробник і модель камери відповідно до даних Exif зображення. Ви можете змінити це вручну та вибрати камеру з ієрархічного меню. Будуть показані лише об’єктиви з корекційними профілями, що відповідають вибраній камері.
Об’єктив
Виробник і модель об’єктива відповідно до даних Exif зображення. Ви можете змінити це вручну та вибрати об’єктив із ієрархічного меню. Це в основному потрібно для чисто механічних (неавтофокусних) об’єктивів, але також може знадобитися для об’єктивів сторонніх виробників.
Фотометричні параметри (фокусна відстань, діафрагма, дистанція фокусування)
Корекції об’єктива залежать від певних фотометричних параметрів, які зчитуються з даних Exif зображення: фокусна відстань (для дисторсії, поперечних ХА, віньєтування), діафрагма (для поперечних ХА, віньєтування) та дистанція фокусування (для віньєтування). Багато камер не записують дистанцію фокусування у свої дані Exif, і в цьому випадку вам потрібно буде встановити це вручну.

Ви можете вручну замінити всі автоматично вибрані параметри. Або візьміть одне із заздалегідь визначених значень зі спадного меню, або, якщо спадне меню все ще відкрите, просто введіть власне значення.

Цільова геометрія
На додаток до виправлення недоліків об’єктива, цей модуль може змінити тип проекції вашого зображення. Встановіть для цього поля бажаний тип проекції (наприклад, “Прямолінійна”, “Риб’яче око (fish-eye)”, “Панорамна”, “Еквідистантна”, “Ортографічна”, “Стереографічна”, “Еквітілесний кут”, “Thoby fish-eye”). Щоб виправити співвідношення сторін анаморфного об’єктива, використовуйте модуль Обертання та перспектива.
Масштаб
Відрегулюйте коефіцієнт масштабування зображення, щоб уникнути чорних кутів. Натисніть кнопку автоматичного масштабування (праворуч від повзунка), щоб Darktable автоматично знайшов найкращий варіант.
Режим
За замовчуванням цей модуль виправляє недоліки об’єктива. Переключіть це поле на “Деформувати”, щоб натомість імітувати недоліки/дисторсії певного об’єктива (інвертований ефект).
Ручне регулювання поперечних ХА
Встановіть цей прапорець, щоб замінити параметри автоматичної корекції для поперечних ХА. Нижче буде показано параметри корекції для червоного та синього компонентів ХА . Зніміть прапорець, щоб повернутися до автоматичних корекцій.
Поперечні ХА - червона; Поперечні ХА - синя
Замінити параметри корекції для ХА. Ви також можете використовувати ці повзунки для ручного встановлення параметрів, якщо профіль об’єктива не містить корекції поперечних ХА. Зверніть увагу на кольорові шви на елементах з високою контрастністю контурів і відрегулюйте ці параметри, щоб мінімізувати ці шви.

Примітка: Коригування поперечних ХА не застосовуватимуться до зображень, які були визначені як монохромні (див. Обробка монохромних зображень для отримання додаткової інформації).

Примітка: Модуль корекції оптики заповнює відсутні дані на краях, повторюючи пікселі країв. Для сильних виправлень ця заливка може бути видимою (особливо на шумних зображеннях). При необхідності обріжте зображення.


🔗Елементи керування при корекції вбудованими метаданими

Наведені нижче елементи керування надаються лише для методу корекції “вбудовані метадані”.

Використовувати найновіший алгоритм
Цей елемент керування з’являється для зображень, які використовують старішу версію алгоритму корекції на основі “вбудованих метаданих”. Поставте прапорець, щоб незворотно перейти до новішого алгоритму.

Наступні елементи керування можна відкрити, натиснувши кнопку “Тонке регулювання”.

Дисторсія
Тонке регулювання корекції дисторсії (геометричних викривлень) і хроматичної аберації.
Віньєтування
Тонке регулювання корекції віньєтування
Поперечні ХА - червона
Тонке регулювання корекції червоної хроматичної аберації
Поперечні ХА - синя
Тонке регулювання корекції синьої хроматичної аберації
Масштаб зображення
Перевизначення масштабу зображення.

🔗Ручна корекція віньєтування

Повна корекція віньєтування недоступна або недостатня для багатьох об’єктивів, незалежно від того, використовуються вбудовані метадані чи база даних Lensfun. Натисніть кнопку “Ручна корекція віньєтування”, щоб виконати додаткові коригування за допомогою наведених нижче елементів керування.

Інтенсивність
Загальна інтенсивність ефекту.
Радіус
Радіус центральної частини зображення, яка не змінюється корекцією.
Крутизна
Крутизна ефекту корекції за межами радіуса.

Ефект корекції можна візуалізувати, натиснувши кнопку маски поруч із повзунком інтенсивності.

translations