zmienne

darktable wspiera podstawianie zmiennych w części modułów i ustawień. Takimi obszarami są na przykład:

🔗dostępne zmienne

Dostępne są poniższe zmienne, choć niektóre mogą nie być dostępne w pewnych kontekstach:

$(ROLL.NAME)        rolka filmu obrazu wejściowego
$(FILE.FOLDER)        folder zawierający obraz wejściowy
$(FILE.NAME)        nazwa bazowa obrazu wejściowego
$(FILE.EXTENSION)        rozszerzenie pliku obrazu wejściowego
$(ID)        identyfikator obrazu
$(VERSION)        numer wersji duplikatu
$(VERSION.IF_MULTI)        to samo co $(VERSION), ale ciąg pusty, jeśli istnieje tylko jedna wersja
$(VERSION.NAME)        nazwa wersji z metadanych
$(DARKTABLE.VERSION)        wersja działającej instancji darktable
$(DARKTABLE.NAME)        nazwa darktable
$(SEQUENCE)        numer kolejny w zadaniu eksportu
$(WIDTH.SENSOR)        szerokość danych RAW w pikselach przed przycięciem RAW
$(HEIGHT.SENSOR)        wysokość danych RAW w pikselach przed przycięciem RAW
$(WIDTH.RAW)        szerokość danych RAW w pikselach po przycięciu RAW
$(HEIGHT.RAW)        wysokość danych RAW w pikselach po przycięciu RAW
$(WIDTH.CROP)        szerokość obrazu w pikselach na końcu kolejki, ale przed zmianą rozmiaru eksportu
$(HEIGHT.CROP)        wysokość obrazu w pikselach na końcu kolejki, ale przed zmianą rozmiaru eksportu
$(WIDTH.EXPORT)        szerokość obrazu w pikselach na końcu kolejki i po zmianie rozmiaru eksportu
$(HEIGHT.EXPORT)        wysokość obrazu w pikselach na końcu kolejki i po zmianie rozmiaru eksportu
$(WIDTH.MAX)        maksymalna szerokość, wpisana w module eksportu
$(HEIGHT.MAX)        maksymalna wysokość, wpisana w module eksportu
$(YEAR)        rok w dniu importu/eksportu
$(YEAR.SHORT)        dwucyfrowy rok w dniu importu/eksportu
$(MIESIĄC)        numeryczny (1-12) miesiąc w dniu importu/eksportu
$(MONTH.LONG)        pełna nazwa miesiąca w dniu importu/eksportu
$(MONTH.SHORT)        skrócona nazwa miesiąca w dniu importu/eksportu
$(DAY)        dzień w dniu importu/eksportu
$(HOUR)        godzina w momencie importu/eksportu
$(MINUTA)        minuta w momencie importu/eksportu
$(SECOND)        sekunda w momencie importu/eksportu
$(MSEC)        milisekunda w momencie importu/eksportu
$(EXIF.YEAR)        Rok Exif
$(EXIF.YEAR.SHORT)        Rok Exif, wersja dwucyfrowa
$(EXIF.MONTH)        Miesiąc Exif, numeryczny
$(EXIF.MONTH.LONG)        Miesiąc Exif, pełna nazwa
$(EXIF.MONTH.SHORT)        Miesiąc Exif, skrócona nazwa
$(EXIF.DAY)        Dzień Exif
$(EXIF.HOUR)        Godzina Exif
$(EXIF.MINUTE)        Exif minuta
$(EXIF.SECOND)        Exif sekunda
$(EXIF.MSEC)        Exif milisekunda
$(EXIF.DATE.REGIONAL)        Data Exif w preferowanym przez użytkownika regionalnym formacie daty
$(EXIF.TIME.REGIONAL)        Czas Exif w preferowanym przez użytkownika regionalnym formacie daty
$(EXIF.ISO)        Wartość Exif ISO
$(EXIF.EKSPOZYCJA)        Ekspozycja Exif
$(EXIF.EXPOSURE.BIAS)        Błąd ekspozycji Exif
$(EXIF.APERTURE)        Przysłona Exif
$(EXIF.CROP_FACTOR)        Współczynnik przycięcia Exif
$(EXIF.FOCAL.LENGTH)        Ogniskowa Exif
$(EXIF.FOCAL.LENGTH.EQUIV)        ekwiwalent ogniskowej 35 mm Exif
$(EXIF.FOCUS.DISTANCE)        Odległość ostrości Exif
$(IMAGE.EXIF)        podstawowe informacje o ekspozycji z danych Exif (przysłona, ekspozycja, ISO)
$(LONGITUDE)        długość geograficzna
$(LATITUDE)        szerokość geograficzna
$(ELEVATION)        wysokość
$(GPS.LOCATION)        szerokość, długość geograficzna i wysokość (z pominięciem wszelkich wartości, które nie są ustawione)
$(STARS)        liczba gwiazdek (tylko tekst)
$(RATING.ICONS)        ocena w gwiazdkach (przy użyciu gwiazdek)
$(LABELS)        etykiety kolorów (etykiety kolorów jako tekst)
$(LABELS.ICONS)        etykiety kolorów (etykiety kolorów jako ikony)
$(MAKER)        producent aparatu
$(MODEL)        model aparatu
$(OBIEKTYW)        obiektyw
$(TITLE)        tytuł z metadanych
$(DESCRIPTION)        opis z metadanych
$(CREATOR)        twórca na podstawie metadanych
$(PUBLISHER)        wydawca na podstawie metadanych
$(RIGHTS)        prawa do metadanych
$(TAGS)(Xmp.dc.Subject)        lista tagów
$(CATEGORYn(category))        nazwa tagu poziomu n [0,9] wybranej kategorii (lub tagu)
$(SIDECAR_TXT)        zawartość pobocznego pliku tekstowego (jeśli istnieje)
$(FOLDER.PICTURES)        folder ze zdjęciami
$(FOLDER.HOME)        folder domowy
$(FOLDER.DESKTOP)        folder pulpitu
$(OPENCL.ACTIVATED)        czy OpenCL jest aktywowany
$(USERNAME)        nazwa użytkownika zdefiniowana przez system operacyjny
$(NL)        znak nowej linii
$(JOBCODE)        wewnętrzny kod zadania bieżącego zadania

🔗zamiana łańcuchów znaków

Wszystkie zmienne wspierają podstawową zamianę łańcuchów znakowych, inspirowaną językiem powłoki bash, jednak różnią się w szczegółach.

Wszystkie wzorce traktowane są jako proste porównania łańcuchów znakowych. Wyrażenia regularne nie są wspierane.

Poniżej znajduje się lista funkcji zamieniających łańcuchy znakowe, gdzie ‘var’ jest jedną ze zmiennych, opisanych poniżej:

$(zmienna-default)        Jeśli zmienna jest pusta, zwraca „default" 
                 Jako wartości "default" można użyć innej zmiennej, np.
                 $(WIDTH.CROP-$(WIDTH.RAW))

$(zmienna+alt_wartość)      Jeśli zmienna ma wartość, zwraca „alt_wartość", w przeciwnym razie pusty łańcuch.

$(zmienna:offset)        Zwraca zmienną od pozycji offset.
                 Jeśli offset jest ujemny, liczy pozycję od końca łańcucha.

$(zmienna:offset:dl)       Zwraca zmienną o maksymalnej długości dl, począwszy od pozycji offset.
                 Jeśli offset jest ujemny, dl liczona jest od końca zmiennej.
                 Jeśli dl jest ujemna, wskazuje koniec wyniku,
                 licząc od końca zmiennej, a nie faktyczną długość.

$(zmienna#wzor)         Usuwa „wzor" z początku zmiennej.

$(zmienna%wzor)         Usuwa „wzor" z końca zmiennej.

$(zmienna/wzor/zamiennik)    Zamienia pierwsze wystąpienie „wzoru” w zmiennej na „zamiennik”.
                 Jeśli „zamiennik” jest pusty, „wzór” zostanie usunięty.

$(zmienna//wzor/zamiennik)    Zamienia wszystkie wystąpienia „wzoru” w zmiennej na „zamiennik”.
                 Jeśli „zamiennik” jest pusty, „wzór” zostanie usunięty.

$(zmienna/#wzor/zamiennik)    Jeśli zmienna zaczyna się „wzorem”, to „wzór” zostanie zastąpiony „zamiennikiem”.

$(zmienna/%wzor/zamiennik)    Jeśli zmienna kończy się „wzorem”, to „wzór” zostanie zastąpiony „zamiennikiem”.

$(zmienna^)           Zamienia pierwszy znak zmiennej na dużą literę.

$(zmienna^^)           Zamienia wszystkie znaki zmiennej na duże litery.

$(zmienna,)           Zamienia pierwszy znak zmiennej na małą literę.

$(zmienna,,)           Zamienia wszystkie znaki zmiennej na małe litery.

🔗formatowanie

Wzorce informacji o obrazie obsługują znaczniki markup. Na przykład dodanie poniższego spowoduje wyraźne ostrzeżenie (duży, czerwony, pogrubiony tekst), gdy inicjalizacja OpenCL nie powiedzie się:

<span alpha='1%'>$(OPENCL_ACTIVATED/no/<span foreground='red' weight='heavy' size='xx-large' alpha='100%'>OPENCL ACTIVATION FAILED</span>$(NL))</span>

translations