instalator skryptów lua

Jak opisano w rozdziale skrypty lua, darktable zapewnia potężne możliwości tworzenia skryptów, rozszerzające jego funkcjonalność i integrujące się z innym oprogramowaniem. Wiele takich skryptów jest już dostępnych. Moduł instalatora skryptów Lua pomaga je zainstalować bez konieczności ręcznej konfiguracji. Przy pierwszym uruchomieniu w module wyświetlane są instrukcje.

Aby moduł mógł zainstalować skrypty, musisz mieć zainstalowany i dostępny na swojej ścieżce program git. Możesz go pobrać z git-scm.com.

Oficjalnie obsługiwane skrypty są opisane [tutaj] (https://docs.darktable.org/lua/stable/lua.scripts.manual/scripts/).

Moduł można wyłączyć za pomocą opcji w ustawienia > opcje lua.

translations