korekta ekranowa

Podgląd zdjęcia przy użyciu wybranego profilu barwnego.

Kliknij ikonę kontroli ekranowej , aby aktywować tryb wyświetlania ekranowego na zdjęciu. Pozwala to na podgląd obrazu renderowanego przy użyciu profilu drukarki, aby zobaczyć, jak kolory trafią na ostateczny wydruk. Kontrolę ekranową można również aktywować za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+S. Komunikat „korekta ekranowa” w lewym dolnym rogu obrazu informuje, że jesteś w trybie wyświetlania tej korekty.

Kliknij PPM ikonę, aby otworzyć okno dialogowe z poniższymi parametrami konfiguracyjnymi. Dla każdego z tych parametrów, lista dostępnych profili jest odczytywana z $DARKTABLE/share/darktable/color/out i $HOME/.config/darktable/color/out (gdzie $DARKTABLE reprezentuje katalog instalacyjny darktable, a $HOME– twój katalog domowy). Zwróć uwagę, że foldery color/out nie są automatycznie zakładane przez program instalacyjny darktable; jeśli potrzebujesz z nich skorzystać, musisz założyć je samodzielnie.

profil monitora
Ustaw profil kolorów monitora. Opcja „systemowy profil monitora” jest preferowanym ustawieniem podczas pracy ze skalibrowanym wyświetlaczem. Profil jest pobierany z menedżera kolorów w systemie lub z serwera wyświetlania X. Metodę używaną przez darktable do wykrywania profilu wyświetlania systemu można zmienić w ustawienia > różne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję profil monitora.
profil monitora dla podglądu
Ustawia profil kolorów dla obrazu podglądu, jeśli używasz drugiego okna.
zamiar
Ustaw cel renderowania dla twojego wyświetlacza - dostępne tylko wtedy, gdy renderowanie za pomocą LittleCMS2 jest włączone. Zobacz zamiar renderowania, aby uzyskać listę dostępnych opcji. Ta opcja pojawia się dwukrotnie — raz dla „profilu wyświetlania” i raz dla „profilu wyświetlania podglądu”.
profil korekty ekranowej
Ustawia profil kolorów dla soft proofingu. Zazwyczaj profile te są dostarczane przez drukarkę lub generowane podczas profilowania drukarki.
profil histogramu
Ustawia profil kolorów histogramu. Żadna z dostępnych opcji nie jest idealna, jednak „systemowy profil monitora” jest prawdopodobnie najmniejszym złem, ponieważ wszystkie inne profile pochodzą z przestrzeni kolorów monitora i przynajmniej wartości będą zgodne z tym, co widzisz na ekranie.

translations