ostrzeżenie przed prześwietleniami raw

Wyróżnia obszary obrazu, w których kanały kolorów nieprzetworzonego pliku wejściowego są przycięte.

Przycięte kanały kolorów oznaczają prześwietlony obraz z utratą informacji w dotkniętych obszarach. Niektóre z tych informacji można odzyskać z pomocą modułów ratowania prześwietleń, rekonstrukcji koloru lub krzywej filmowej rgb.

Kliknij ikonę raw overexposed , aby wyświetlić/ukryć nakładkę ostrzeżenia. Kliknij PPM ikonę, aby otworzyć okno dialogowe zawierające poniższe parametry konfiguracyjne.

tryb
Wybierz sposób oznaczania przyciętych obszarów:
  • oznacz kolorem CFA: Wyświetla wzór odpowiednich kolorów podstawowych (czerwonego, zielonego i niebieskiego), aby wskazać, które kanały kolorów są przycięte.
  • oznacz jednolitym kolorem: Oznacza obcięte obszary jednolitym kolorem zdefiniowanym przez użytkownika (p. poniżej) niezależnie od kanałów koloru, których to dotyczy.
  • false color: Ustawia przycięte kanały kolorów na zero w dotkniętych obszarach.
schemat kolorów
Określa kolor dla trybu oznaczania jednolitym kolorem.
próg odcinania
Ustawia próg określający, jakie wartości są uważane za prześwietlone. W większości przypadków możesz bezpiecznie pozostawić ten suwak na domyślnej wartości 1,0 (poziom bieli).

translations