rolka filmu

Rolka filmowa, gdy jest włączona, jest wyświetlana u dołu ekranu (z wyjątkiem widoku stołu podświetlanego, gdzie jest zastępowana przez oś czasu) i wyświetla obrazy z bieżącej kolekcji (ustawione w widoku stołu podświetlanego). Możesz poruszać się po niej, przewijając kółkiem myszy.

Rolka filmowa umożliwia interakcję ze zdjęciami, gdy nie znajdujesz się w widoku stołu podświetlanego. Na przykład podczas wywoływania obrazu w trybie ciemni można przełączyć się na inny obraz, klikając jego miniaturę na pasku rolki. Możesz także oceniać i klasyfikować obrazy według kolorów, tak jak robisz to na stole podświetlanym, a także kopiować i wklejać stos historii za pomocą skrótów klawiaturowych.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji modułu rolki filmowej.

translations