aberracja chromatyczna raw

Koryguje aberracje chromatyczne zdjęć raw.

Ten moduł działa tylko dla zdjęć z sensora Bayera (czyli dla sensora z większości aparatów) – dla pozostałych rodzajów zdjęć skorzystaj z modułu aberracji chromatycznej.

Moduł nie zastosuje również żadnych korekcji do zdjęć, oznaczonych jako monochromatyczne (zob. wywoływanie zdjęć monochromatycznych).

Ten moduł oczekuje dobrych danych dotyczących balansu bieli (dostarczanych przez moduł balansu bieli) w celu uzyskania najlepszych wyników. W większości przypadków wystarczą ustawienia domyślne.

Należy pamiętać, że jeśli ten moduł jest włączony, to korekcja TCA w module korekcji obiektywu również powinna być wyłączona, gdyż oba moduły będą ze sobą kolidować.

🔗kontrolki modułu

iteracje
Liczba przebiegów. Dla większości zdjęć “dwa razy” jest wystarczające i jest to wartość domyślna. Niekiedy zwiększenie tej wartości może dać lepsze efekty.
unikaj przesunięcia koloru
Jeśli moduł powoduje zafarb – na ogół różowy lub zielonkawy – zaznacz to pole w celu zniwelowania tego efektu.

translations