import plików pobocznych z innych aplikacji

Podczas importowania obrazu darktable automatycznie sprawdza, czy plikowi towarzyszy plik poboczny. Oprócz wyszukiwania plików o nazwach <nazwa>.<rozszerzenie>.xmp i <nazwa>_numer.<rozszerzenie>.xmp (formaty nazewnictwa plików XMP darktable) darktable sprawdza również obecność pliku w formie <nazwa>.xmp (format nazewnictwa plików pomocniczych XMP Lightroom). Pliki w tym ostatnim formacie nazewnictwa będą odczytywane przez darktable, ale nie będą do nich zapisywane. Po zaimportowaniu obrazu darktable wygeneruje dodatkowy plik XMP, używając własnej konwencji nazewniczej.

Obecnie darktable jest w stanie załadować następujące metadane z plików pobocznych Lightrooma podczas procesu importu:

  • etykiety (również hierarchiczne)

  • kolorowe etykiety

  • oceny

  • informacje GPS

Ponadto darktable został zaprojektowany, aby pomóc w migracji niektórych operacji na zdjęciach z innych aplikacji. Ich celem nie jest uczynienie darktable zamiennikiem jakiegokolwiek innego oprogramowania, ale raczej pomoc w odzyskaniu części pracy, którą już zainwestowałeś w swoje zdjęcia. Ważne jest, aby zrozumieć, że proces importowania nigdy nie da wyników identycznych z pierwotnie używanym oprogramowaniem. Podstawowe mechanizmy przetwarzania różnią się znacznie w zależności od aplikacji i w dużym stopniu zależą od indywidualnego zdjęcia. W niektórych przypadkach wyniki mogą być podobne, ale często konieczna będzie dalsza regulacja w darktable.

Ta migracja odbywa się automatycznie po przejściu do widoku ciemni, pod warunkiem, że zostanie znaleziony odpowiedni plik poboczny XMP.

Obecnie darktable jest w stanie obsłużyć następujące etapy wywołania z plików XMP, generowanych przez Lightroom (odpowiedni moduł darktable podajemy w nawiasach):

translations