układ widoku wydruku

Środkowy obszar przedstawia układ zdjęcia na papierze (biel). Pojawiające się niekiedy szare obwódki dokoła zdjęcia symbolizują obszar wydruku (stronę bez brzegów), nie wypełniony obrazem.

Rolka filmu pod zdjęciem pozwala na wybór wielu obrazów.

🔗nakładki

Kiedy mysz znajdzie się nad obwiednią obrazu, jego szerokość i wysokość zostaną pokazane odpowiednio u góry i po lewej stronie. Marginesy pomiędzy obwiednią a krawędzią strony są zaznaczone obok kropkowanych linii, wystających z obu stron obwiedni. Wszystkie pomiary są pokazane w jednostkach wybranych w module ustawień wydruku.

Obrazy są wstawiane wzdłuż jednego wymiaru ramki ograniczającej, jeśli nie odpowiadają współczynnikom kształtu ramki. Dlatego pomiary nałożonych marginesów powinny być wykorzystywane wyłącznie do zrozumienia granic układu, a nie rzeczywistego drukowanego rozmiaru obrazu.

🔗lewy panel

kolekcje
Filtruje listę zdjęć, wyświetlanych na stole podświetlanym.
informacje o obrazie
Wyświetla informacje o obrazie

🔗prawy panel

ustawienia wydruku
Dostosowuje ustawienia wydruku i inicjalizuje drukowanie.

translations