grupy modułów

Darktable w domyślnej konfiguracji udostępnia w formie presetów pewną liczbę predefiniowanych grup modułów. Ich krótkie podsumowanie zamieszczono poniżej.

Wszystkie presety (za wyjątkiem moduły: przestarzałe oraz tylko_wyszukiwarka) zawierają panel szybkiego dostępu. Wszystkie presety, poza grupą moduły: przestarzałe, zawierają pasek wyszukiwania.

🔗moduły: wszystkie

Ten preset zawiera wszystkie moduły, posortowane zgodnie ze standardowym grupowaniem darktable w wersji < 3.4, jak poniżej:

module-group-basic-icon moduły: podstawowe
Minimalny zestaw modułów, wymagany w podstawowej obróbce obrazu.
module-group-tone-icon tony
Moduły, odnoszące się do poziomów tonalnych oraz kontrastu.
module-group-color-icon kolor
Moduły, odnoszące się do korekcji barwnej oraz profili kolorystycznych.
module-group-correct-icon korekcja
Moduły, korygujące zniekształcenia, takie jak dystorsje obiektywów, szum sensora, wyostrzanie, itd.
module-group-effects-icon moduły efektów (specjalnych)
Moduły efektów specjalnych, takie jak poświata, dyfuzja lub wyostrzenie, itd.

🔗organizacja pracy: scenocentryczna i organizacja pracy: ekranocentryczna

Te presety definiują grupy modułów, odnoszące się do sceno- i ekranocentrycznej organizacji pracy i poukładane w grupach, jak poniżej:

module-group-basic-icon podstawowe
Podstawowy zestaw modułów do korekcji przycięcia/orientacji, ekspozycji oraz do zastosowania w obróbce mapowania tonów i korekcji kontrastu.
module-group-color-icon kolor
Moduły wspomagające grading i pracę z nasyceniem koloru.
module-group-correct-icon korekcja
Moduły związane z korekcją dystorsji obiektywów, szumem sensora, wyostrzaniem, retuszem, itd.
module-group-effects-icon moduły efektów (specjalnych)
Moduły efektów specjalnych, takich jak znak wodny, ramka, winietowanie, itd.

🔗organizacja pracy: dla początkujących

Ten preset dostarcza minimalny zestaw modułów, przeznaczony dla początkujących. Zalecamy skopiowanie tego presetu i dodawanie do niego kolejnych modułów wraz ze wzrostem doświadczenia.

module-group-basic-icon podstawowe
Podstawowy zestaw modułów do korekty przycięcia/orientacji, ekspozycji i stosowania podstawowego mapowania tonów.
module-group-grading-icon grading
Moduły, odnoszące się do kreatywnego gradingu tonalnego i kolorystycznego.
module-group-effects-icon moduły efektów (specjalnych)
Moduły efektów specjalnych, takie jak retusz, wyostrzanie, znak wodny, itd.

🔗poprzednia konfiguracja

Te presety generowane są automatycznie dla użytkowników, aktualizujących darktable z wersji wcześniejszych, niż 3.4. Jeśli wcześniej ustawiałeś ulubione bądź zmieniałeś flagę ukryty na modułach, presety zachowają te ustawienia, zachowując stare grupy modułów (preset poprzednia konfiguracja) lub w nowych grupach (preset poprzednia konfiguracja w nowym układzie).

Jeśli ulubione moduły zostały zgrupowane w poprzednich wersjach, pozostają one dostępne jako dodatkowa grupa.

module-group-favourites-icon ulubione
Ta grupa była wcześniej używana w celu szybkiego odnalezienia często używanych modułów i dostępna jest pod presetami “poprzednia konfiguracja”. Nowi użytkownicy mogą oczywiście wciąż stworzyć własną grupę presetów i nazwać ja “ulubione”.

🔗tylko wyszukiwarka

Ten preset nie zawiera żadnych grup modułów. Są one dostępne wyłącznie poprzez funkcję wyszukiwania.

🔗moduły: przestarzałe

Ten preset zawiera listę przestarzałych modułów. Jest to jedyna metoda dostępu do przestarzałych modułów dla nowych edycji, ale uważaj: moduły te zostaną usunięte dla nowych edycji w następnych wersjach darktable. Ta grupa nie może być duplikowana, a moduły w niej zawarte nie mogą być dodawane do grup modułów użytkownika.

translations